Wie erft als een erfgenaam overlijdt voor uitbetaling erfenis?

Het komt niet vaak voor, maar soms overlijdt een erfgenaam voor de uitbetaling van een erfenis. In dat geval krijgt iemand anders dat erfdeel. Welke persoon dat is, hangt af van de wet en het testament.

Betaal je twee keer erfbelasting als een erfgenaam overlijdt?

Het hangt er van af hoeveel tijd er tussen zit of je twee keer belasting moet betalen. Als hetzelfde vermogen binnen 30 dagen twee keer vererft, dan betaalt alleen de tweede erfgenaam belasting. Het blijft in dat geval dus bij één keer. Maar zit er meer tijd tussen dan betaal je zowel in de eerste als de tweede erfenis belasting over dezelfde spullen.

erfgenaam overlijdt voor uitbetaling erfenis

Dertig dagen clausule

Kees en Jeanet hebben geen kinderen en overlijden kort na elkaar. Eerst overlijdt Jeanet en twee weken later sterft Kees. In hun testament staat een dertig dagen clausule. Dit betekent dat Kees alleen erfgenaam is van Jeanet als hij dertig dagen later nog in leven is. Wanneer je kort na elkaar overlijdt ben je door deze clausule geen erfgenaam. Dit betekent dat de erfenis van Jeanet naar haar familie gaat en dat de erfenis van Kees voor zijn familie is.

Tweetrapsmaking

In een testament kan ook een tweetrapsmaking staan. Dat gaat een stukje verder dan de 30 dagen clausule. Het maakt in dat geval niet uit of een erfgenaam overlijdt voor of na de uitbetaling van de erfenis. In beide gevallen moet je in het testament kijken van de persoon die als eerste overleed. Daarin staat wie de erfenis krijgt.

Erfgenaam overlijdt eerder dan erflater

Als een erfgenaam eerder dan de erflater overlijdt, dan gaat dat deel volgens de wet naar zijn of haar kinderen. Zijn er geen kinderen, dan gaat het naar de andere erfgenamen. De partner van de erfgenaam krijgt het dus niet. Je kijkt alleen in het testament van degene die het eerste stierf. Het testament kan afwijken van de regeling in de wet.

erfgenaam overlijdt eerder dan erflater

Erfgenaam overlijdt na de erflater maar voor uitbetaling van de erfenis

Staat er geen speciale clausule in het testament van degene die als eerste overleed? Dan moet je in het testament kijken van degene die als tweede stierf. In dat geval kan het erfdeel van een overleden kind dus wel naar een schoonkind gaan.

Veelgestelde vragen:

Wat gebeurt er als een erfgenaam overlijdt?

Als een erfgenaam vóór de erflater overlijdt, dan is er sprake van plaatsvervulling of aanwas. Het testament bepaalt welke van de twee van toepassing is. Lees dit blog voor meer uitleg hierover. Overlijdt een erfgenaam na de erflater? Dan gaat het erfdeel normaal gezien naar de erfgenamen van de erfgenaam.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *