Erfenis verwerpen en toch het huis leeghalen?

Het huis leeghalen na overlijden als je de erfenis wilt verwerpen? Volg het stappenplan in dit blog om daarmee niet in de problemen te komen. Bekijk ook even de video hieronder. Daarin leg ik uit wie er verantwoordelijk is voor het ontruimen van de woning na overlijden. En ik vertel wat je kunt doen om niet voor de schulden op te draaien:

Soms is de oplossing heel simpel

Frits is plotseling overleden en laat alleen maar schulden na. De gemeente heeft daarom de uitvaart geregeld. Maar de huurwoning leeghalen? Dat is geen taak voor de gemeente. Zijn beste vrienden Bert en Harry willen wel helpen maar ze zijn bang dat ze hierdoor gaan opdraaien voor de schulden. Bert is een neef van Frits en hij wil vanwege de schulden geen erfgenaam zijn. Harry is geen familie en neemt dus geen risico als hij spullen ophaalt. Hij kan hierdoor geen erfgenaam worden en heeft dus ook niks te maken met de schuldeisers. Harry spreekt daarom met de verhuurder af dat hij het huis leeghaalt. Bert had daarbij graag willen helpen maar het is beter dat hij er helemaal buiten blijft.

Erfenis verwerpen en toch het huis leeghalen?

De vader van Anita is overleden. Zijn enige bezit is de inboedel die niks waard is. Anita had weinig contact met haar vader maar ze heeft gehoord dat hij veel schulden had. Aan de notaris heeft ze daarom gevraagd of zij het huis wel mag leeghalen wanneer zij de erfenis wil verwerpen. Anita heeft geen kinderen en de rest van de familie wil ook geen erfgenaam zijn. De notaris heeft gezegd dat dit kan, mits Anita deze stappen volgt:

  1. Het verwerpen van de erfenis bij de rechtbank. Dit kan zij zelf regelen zonder advocaat of notaris.
  2. Daarna aan de verhuurder vragen of zij het huis mag leeghalen, ondanks het verwerpen van de erfenis.
  3. De afspraken met de verhuurder bevestigen per e-mail, zodat ze hierover later geen gedoe krijgt.
  4. Het op de foto zetten van de hele inboedel voordat ze iets meeneemt, zodat zij later aan de schuldeisers kan laten zien dat het niks waard was.
  5. En pas daarna het huis leeghalen.

In de wet staat dat je deze volgorde moet aanhouden. Haal dit dus niet door elkaar want dan ben je erfgenaam en moet je zelf de schulden betalen.

erfenis verwerpen huis leeghalen

Wie is verantwoordelijk voor het ontruimen van het huis na overlijden?

De inboedel is na het overlijden van de erfgenaam. De erfgenaam is dus verantwoordelijk voor het ontruimen van het huis na overlijden. Laat je de woning ontruimen door iemand anders? Als je iemand vraagt om de woning voor jou leeg te halen, dan geef je daarmee aan dat je erfgenaam wilt zijn. Daarmee heb je de erfenis aanvaard en moet je ook de schulden gaan betalen. Ook in dit geval moet je dus het stappenplan hierboven volgen.

Woning al leeg maar daarna pas schulden ontdekt?

Een paar jaar geleden zijn de regels voor het aanvaarden van de erfenis veranderd. Als je er later pas achter komt dat er schulden zijn, dan kun je aan de kantonrechter vragen of je alsnog beneficiair mag aanvaarden. Verwerpen is dan dus niet meer mogelijk maar je bent wel beschermd tegen schuldeisers.

Meer weten hierover? Check dan pagina 97 en 98 van deze handleiding voor de kantonrechter. Daarin staat wat je moet doen om een machtiging te krijgen.

Check altijd of er een testament is

Ook iemand met weinig bezit kan een testament hebben gemaakt. Check daarom altijd of er een testament is. Want als jij daarin niet wordt genoemd, dan hoef je ook geen kosten te maken voor het verwerpen.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Kun je de erfenis verwerpen en toch het huis leeghalen?

Ja, een erfenis verwerpen en toch het huis leeghalen na overlijden, dat is mogelijk.

Volg het stappenplan in dit blog als je daarmee niet in de problemen wilt komen.

Artikel 4:192 van het Burgerlijk Wetboek zegt er het volgende over:
“Een erfgenaam aanvaardt de nalatenschap zuiver wanneer hij zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam gedraagt doordat hij overeenkomsten aangaat strekkende tot vervreemding of bezwaring van goederen van de nalatenschap of deze op andere wijze aan het verhaal van schuldeisers onttrekt. De eerste volzin is niet van toepassing indien de erfgenaam zijn keuze reeds eerder heeft gedaan.

Je moet dus eerst de erfenis verwerpen en daarna pas het huis leeghalen.

Kun je alsnog verwerpen wanneer het huis al leeg is?

Een paar jaar geleden zijn de regels voor het aanvaarden van de erfenis veranderd. Als je er later pas achter komt dat er schulden zijn, dan kun je aan de kantonrechter vragen of je alsnog beneficiair mag aanvaarden. Verwerpen is dan dus niet meer mogelijk maar je bent wel beschermd tegen schuldeisers.

Lees ook mijn blog over beneficiair aanvaarden.

Artikel 4:194a van het Burgerlijk Wetboek zegt er het volgende over:
Een erfgenaam die na zuivere aanvaarding bekend wordt met een schuld van de nalatenschap, die hij niet kende en ook niet behoorde te kennen, wordt, indien hij binnen drie maanden na die ontdekking het verzoek daartoe doet, door de kantonrechter gemachtigd om alsnog beneficiair te aanvaarden.

Ben je ook aansprakelijk als een ander het huis leeghaalt?

Laat je de woning ontruimen door iemand anders? De inboedel is na het overlijden van de erfgenaam. De erfgenaam is dus verantwoordelijk voor het ontruimen van het huis na overlijden. Als je iemand vraagt om de woning voor jou leeg te halen, dan geef je daarmee aan dat je erfgenaam wilt zijn. Daarmee heb je de erfenis aanvaard en moet je ook de schulden gaan betalen.

Volg dus ook het stappenplan als iemand anders de woning voor je leeghaalt!

Artikel 4:192 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek:
“Een erfgenaam aanvaardt de nalatenschap zuiver ….. doordat hij overeenkomsten aangaat strekkende tot vervreemding …. van goederen van de nalatenschap.”
 

Artikel 4:184 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek:
“Een erfgenaam is niet verplicht een schuld der nalatenschap ten laste van zijn overig vermogen te voldoen, tenzij hij …. zuiver aanvaardt.”  

Hoe weet ik of ik erfgenaam ben?

Ook iemand met weinig bezit kan een testament hebben gemaakt. Check dus altijd of er een testament is. Want als jij niet wordt genoemd, dan hoef je ook geen kosten te maken voor het verwerpen. Is er geen testament? Vraag dan aan de notaris of je op grond van de wet erfgenaam bent.

Lees in dat geval het blog over hoe je er achter komt of er een testament is.