Dit zijn je 6 opties bij een erfenis met schulden

Krijg je een erfenis met schulden? Dan heb je deze 6 opties, van zelf betalen tot afstand doen of een ander het laten regelen.

1. Het aanvaarden van de erfenis met schulden en die zelf betalen

Een erfenis accepteren zonder schulden is niet zo spannend. Maar ook als er wel schulden zijn, kiest een erfgenaam vaak voor het zuiver aanvaarden van de erfenis. Denk aan het geval dat je een huis erft dat je niet wilt verkopen. Als je dat huis wilt houden, dan zul je ook de schulden moeten betalen.

2. Het verwerpen van de erfenis met schulden

Als je er niks mee te maken wilt hebben, dan is het verwerpen van de erfenis met schulden ook een optie. Maar pas op, je hebt dan echt nergens meer recht op en je mag hier van de wet niet op terugkomen. Het verwerpen is dus definitief. Heb je een kind dat nog geen 18 is? Dan kan het zijn dat dit kind in jouw plaats komt en dat jij niet mag verwerpen voor het kind. In dat geval is het nog steeds jouw probleem en kun je beter zelf kiezen voor optie 3.

3. Het beneficiair aanvaarden van de erfenis

Het beneficiair aanvaarden van een erfenis zorgt er voor dat je als erfgenaam niet opdraait voor de schulden in de erfenis. Je bent dus wel erfgenaam maar hoeft de schulden niet te betalen uit je eigen vermogen. Je moet dan wel zelf de erfenis netjes afwikkelen, tenzij je kiest voor optie 5.

4. Eerst zuiver aanvaarden en later alsnog beneficiair aanvaarden

Een paar jaar geleden zijn de regels voor het aanvaarden van de erfenis veranderd. Als je er later pas achter komt dat er schulden zijn, dan kun je tot een termijn van drie maanden vragen of je alsnog beneficiair mag aanvaarden. Verwerpen is dan niet meer mogelijk maar je bent wel beschermd tegen schulden.

5. Het laten benoemen van een vereffenaar

Wil je wel beneficiair erfgenaam zijn maar zie je het niet zitten om de erfenis zelf af te wikkelen? Dan kun je door een advocaat aan de rechter laten vragen of een notaris dit kan doen als vereffenaar. Als je dit goed aanpakt en de erfenis groot genoeg is, dan kan de notaris uit de erfenis worden betaald en kost het jou dus niks.

erfenis schulden

6. Niks doen en daardoor opdraaien voor de schulden in de erfenis

Je kop in het zand steken is geen goed idee, want niks doen wordt keihard gestraft door de wet. Ook daardoor kun je erfgenaam worden en opdraaien voor de schulden in de erfenis:

  1. Iemand die zuiver heeft aanvaard, kan de kantonrechter vragen om jou een termijn te stellen voor het aanvaarden of verwerpen van de erfenis. Laat je die termijn verlopen zonder keuze dan heb jij ook zuiver aanvaard. Je kunt dus door niets te doen toch erfgenaam worden en daardoor schulden erven!
  2. Heeft iemand anders al beneficiair aanvaard? Dan aanvaard jij vanzelf ook op die manier 3 maanden nadat je dit te weten bent gekomen. Als je vervolgens niet met de erfenis bezig gaat, kun je daardoor ook voor de schulden opdraaien.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Waarom zou je een erfenis met schulden zuiver aanvaarden?

Een erfenis accepteren zonder schulden is niet zo spannend. Maar ook als er wel schulden zijn, kiest een erfgenaam vaak voor het zuiver aanvaarden van de erfenis. Denk aan het geval dat je een huis erft dat je niet wilt verkopen. Als je dat huis wilt houden, dan zal je ook de schulden moeten betalen.

In dit blog leg ik uit welke 6 opties je hebt als je een erfenis met schulden krijgt.

Artikel 4:184 Burgerlijk Wetboek:
“Een erfgenaam is niet verplicht een schuld der nalatenschap ten laste van zijn overig vermogen te voldoen, tenzij hij … zuiver aanvaardt … ”

Wat gebeurt er als je een erfenis met schulden verwerpt?

Als je er niks mee te maken wilt hebben, dan is het verwerpen van de erfenis met schulden ook een optie. Maar pas op, je hebt dan echt nergens meer recht op en je mag hier van de wet niet op terugkomen. Het verwerpen is dus definitief.

Artikel 4:190 Burgerlijk Wetboek:
“Een erfgenaam kan een nalatenschap aanvaarden of verwerpen … Een eenmaal gedane keuze is onherroepelijk en werkt terug tot het ogenblik van het openvallen der nalatenschap. Een aanvaarding of verwerping kan niet op grond van dwaling, noch op grond van benadeling van een of meer schuldeisers worden vernietigd.”

Heb je een kind dat nog geen 18 is? Dan kan het zijn dat dit kind in jouw plaats komt en dat jij niet mag verwerpen voor het kind. In dat geval is het nog steeds jouw probleem en kun je beter zelf kiezen voor beneficiair aanvaarden.

In dit blog lees je wat er nog meer gebeurt als je een erfenis verwerpt.

Kun je ook beneficiair aanvaarden als je pas later schulden ontdekt?

Het beneficiair aanvaarden van een erfenis zorgt er voor dat je als erfgenaam niet opdraait voor de schulden in de erfenis. Je bent dus wel erfgenaam maar hoeft de schulden niet te betalen uit je eigen vermogen. Je moet dan wel zelf de erfenis netjes afwikkelen.

Een paar jaar geleden zijn de regels voor het aanvaarden van de erfenis veranderd. Als je er later pas achter komt dat er schulden zijn, dan kun je tot een termijn van drie maanden vragen of je de erfenis alsnog beneficiair mag aanvaarden. Verwerpen is dan niet meer mogelijk maar je bent wel beschermd tegen schulden.

Artikel 4:190 Burgerlijk Wetboek:
“Een erfgenaam kan een nalatenschap aanvaarden of verwerpen. Een aanvaarding kan zuiver geschieden of onder voorrecht van boedelbeschrijving.”

Artikel 4:191 Burgerlijk Wetboek:
“De in het vorige artikel bedoelde keuze wordt gedaan door het afleggen van een daartoe strekkende verklaring ter griffie van de rechtbank van het sterfhuis. De verklaring wordt in het boedelregister ingeschreven.”

Artikel 4:194a van het Burgerlijk Wetboek:
Een erfgenaam die na zuivere aanvaarding bekend wordt met een schuld van de nalatenschap, die hij niet kende en ook niet behoorde te kennen, wordt, indien hij binnen drie maanden na die ontdekking het verzoek daartoe doet, door de kantonrechter gemachtigd om alsnog beneficiair te aanvaarden.

Wat gebeurt er als je niks doet?

Je kop in het zand steken is geen goed idee, want niks doen wordt keihard gestraft door de wet. Ook daardoor kun je erfgenaam worden en opdraaien voor de schulden in de erfenis.

Iemand die zuiver heeft aanvaard, kan de kantonrechter vragen om jou een termijn te stellen voor het aanvaarden of verwerpen van de erfenis. Laat je die termijn verlopen zonder keuze dan heb jij ook zuiver aanvaard. Je kunt dus door niets te doen toch erfgenaam worden en daardoor schulden erven!

Heeft iemand anders al beneficiair aanvaard? Dan aanvaard jij vanzelf ook op die manier 3 maanden nadat je dit te weten bent gekomen. Als je vervolgens niet met de erfenis bezig gaat, kun je daardoor ook voor de schulden opdraaien.

Artikel 4:192 Burgerlijk Wetboek:
“Indien een erfgenaam zijn keuze nog niet heeft gedaan, kan de kantonrechter hem daarvoor op verzoek van een belanghebbende een termijn stellen … Laat de erfgenaam de termijn verlopen zonder inmiddels een keuze te hebben gedaan, dan wordt hij geacht de nalatenschap zuiver te aanvaarden … Een erfgenaam die nog geen keuze heeft gedaan, wordt geacht beneficiair te aanvaarden, wanneer een of meer zijner mede-erfgenamen door een verklaring beneficiair aanvaarden, tenzij hij alsnog de nalatenschap zuiver aanvaardt of verwerpt binnen drie maanden nadat hij van die beneficiaire aanvaarding kennis heeft gekregen …“

Artikel 4:195 Burgerlijk Wetboek:
“Is een nalatenschap door een of meer erfgenamen beneficiair aanvaard en moet zij uit dien hoofde overeenkomstig de volgende afdeling van deze titel worden vereffend, dan zijn alle erfgenamen vereffenaar.”

Artikel 4:184 Burgerlijk Wetboek:
“Een erfgenaam is niet verplicht een schuld der nalatenschap ten laste van zijn overig vermogen te voldoen, tenzij hij … vereffenaar is, in de vervulling van zijn verplichtingen als zodanig in ernstige mate tekortschiet, en hem daarvan een verwijt kan worden gemaakt … ”