Erfenis met juwelen verdelen? 4 manieren waarop dit kan

Het verdelen van juwelen uit een erfenis kan behoorlijk lastig zijn. De één hecht er weinig waarde aan, de ander juist veel. Of twee erfgenamen willen beiden hetzelfde hebben. Of er is onenigheid over de manier waarop je het wilt verloten. Dit zijn 4 manieren waarop je een erfenis met juwelen kunt verdelen.

erfenis juwelen verdelen

Optie 1: taxeren en interesse tonen

Een eerste optie is dat je alle juwelen laat taxeren door een deskundige. Vervolgens beslissen de erfgenamen of ze bereid zijn om voor deze waarde de sieraden te verdelen. Is dat het geval? Dan mag iedereen daarna op een lijst aangeven welke juwelen hij of zij wil overnemen, met daarbij een rangorde. Daarbij geef je een volgorde aan. Bovenaan zet je het sieraad dat je het liefste wilt.

Is er voor een object maar één geïnteresseerde, dan mag diegene het overnemen voor de getaxeerde waarde. Zijn er meerdere erfgenamen die hetzelfde sieraad willen? Dan mag degene die dat sieraad het hoogste op zijn lijstje had staan het overnemen. Hebben twee personen hetzelfde juweel op dezelfde plek staan, dan laat je het lot bepalen wie het mag overnemen.

Optie 2: niet taxeren maar verloten

Stel er zijn veel sieraden, het is allemaal weinig waard maar wel heel dierbaar. Dan kun je er ook voor kiezen om het te verloten. Je geeft bijvoorbeeld elk sieraad een nummer en laat iedereen om de beurt een lootje trekken. Op deze manier loop je natuurlijk wel het risico dat één persoon meerdere geliefde objecten krijgt en een andere persoon met “rommel” naar huis gaat. Deze optie is daarom alleen aan te raden voor juwelen die zeer vergelijkbaar zijn.

Optie 3: om de beurt iets uitzoeken

Stel je bent met 3 erfgenamen en je zit met een erfenis waarin je 50 juwelen moet verdelen. Dan kun je ook om de beurt iets uitzoeken waarbij het lot de volgorde bepaalt. Je laat bijvoorbeeld eerst het lot bepalen wie erfgenaam A, B en C is. Vervolgens houd je deze vaste volgorde aan:

 • Erfgenaam A zoekt als eerste een object uit.
 • Daarna mag erfgenaam B zijn eerste object uitzoeken.
 • Erfgenaam C zoekt als laatste een eerste object uit.
 • Vervolgens mag C meteen een tweede object uitzoeken.
 • Daarna is erfgenaam B aan de beurt voor zijn tweede object.
 • En vervolgens mag A een tweede object uitzoeken.
 • Enzovoorts.

A heeft natuurlijk geluk dat hij of zij als eerste wat mag kiezen. C mag daarom meteen twee keer iets uitzoeken.

Optie 4: organiseer zelf een veiling onder de erfgenamen

Wil je geen kosten maken voor een taxatie en wil je ook niet dat het lot bepaalt wie wat krijgt? Dan kun je nog overwegen om zelf een veiling te organiseren onder de erfgenamen. Van tevoren spreek je bijvoorbeeld het volgende af:

 • Je bepaalt samen welke juwelen je wilt verdelen via een onderlinge veiling.
 • Alle objecten krijgen een nummer, wat ook de volgorde is van de veiling.
 • Is er één object dat meerdere erfgenamen heel graag willen hebben? Dan geef je dit het hoogste nummer zodat het als laatste wordt geveild.
 • Je spreekt een maximumbedrag af waarvoor iedereen in totaal mag kopen op de veiling. Bijvoorbeeld € 1.000 per erfgenaam. Heeft iemand voor € 1.000 aan biedingen gewonnen, dan mag diegene daarna dus niet meer meebieden.
 • De meest geliefde objecten veil je als laatste, zodat de kans heel klein is dat meerdere erfgenamen nog evenveel budget hebben. Dit voorkomt een impasse door gelijke biedingen.

Welke methode je ook kiest, zorg er voor dat je alle details met iedereen goed bespreekt en vastlegt. Want je wilt natuurlijk niet dat iemand achteraf ongelukkig is met het resultaat en daarvoor de schuld aan iemand anders geeft.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Hoe kun je een taxatie aanvragen van sieraden in een erfenis?

Je kunt een taxateur vinden voor je sieraden op de website van de Federatie Goud & Zilver of de website van de Federatie van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in roerende zaken.

Kun je een verdeling van sieraden afdwingen bij de rechter?

Ja, als het niet op een andere manier kan, dan is het mogelijk om de erfenis te laten verdelen door de rechter.

Artikel 3:174 lid 1, tweede zin, Burgerlijk Wetboek: Indien een deelgenoot voor wie een te verkopen goed een bijzondere waarde heeft, bereid is het goed tegen vergoeding van de geschatte waarde over te nemen, kan de voormelde rechter deze overneming bevelen.