Erfenis in een fonds stoppen? Dit zijn je opties.

Een fonds oprichten en daar je erfenis in stoppen? Daar heb je in Nederland meerdere opties voor.

erfenis in een fonds

1. Een bewind in je testament

Stel er is wat aan de hand met één van je kinderen. Je kind kan bijvoorbeeld niet met geld omgaan. Of je kind heeft een beperking waardoor het niet zelf de erfenis kan beheren. Sommige ouders kiezen er voor om hun kind te onterven wanneer het de erfenis niet nodig heeft. Andere ouders benoemen hun kind wel gewoon tot erfgenaam maar nemen wat speciale clausules op in het testament.

Je hebt vast wel eens gehoord van curatele en bewind. Dat zijn maatregelen die de kantonrechter kan instellen over een persoon, zijn vermogen of een deel van zijn vermogen. Daarnaast bestaat er ook nog het testamentaire bewind. Dit bewind kun je zelf instellen bij testament. Je kunt het instellen over je hele erfenis of alleen het aandeel van één erfgenaam in je erfenis. Zo’n bewind betekent niet dat je erfenis in een fonds zit maar het lijkt er wel veel op. Want je erfgenaam beheert de erfenis niet zelf. Dat doet de bewindvoerder.

Het voordeel van een bewind is dat je geen stichting hoeft op te richten. Er zijn geen lastige contracten en je hebt ook geen dure adviseurs nodig. Het nadeel is dat je kind zich er tegen kan verzetten door een beroep te doen op de legitieme portie.

2. Een tweetrap in je testament

Heeft je kind zelf geen testament of wel een testament maar bevalt de inhoud daarvan je niet? Als je kiest voor een bewind dan kun je dit nog aanvullen met een zogenoemde “tweetrap”. Dit betekent dat in jouw testament staat wie het restant van de erfenis krijgt als je kind na jou overlijdt.

Stel jij laat € 100.000 na aan je kind. De bewindvoerder beheert het geld. Enkele jaren later overlijdt je kind. Op dat moment is er nog € 60.000 over van het erfdeel van dit kind. Deze € 60.000 komt toe aan degene die jij in de “tweetrap” hebt aangewezen als reserve erfgenaam. Het bedrag komt dus niet toe aan de erfgenaam die je kind zelf heeft benoemd in zijn eigen testament.

3. Certificeren

Een optie die nog wat verder gaat, is de echte oprichting van een fonds waarin je al bij leven de erfenis onderbrengt. Dit kun je bijvoorbeeld doen met de aandelen in je B.V. Het houdt in dat je een stichting opricht en je aandelen overdraagt aan de stichting in ruil voor certificaten. Bij je overlijden krijgt je erfgenaam geen aandelen maar certificaten. Dit betekent dat je erfgenaam economisch gezien wel “eigenaar” is van je onderneming, maar dat de zeggenschap in de stichting zit. Na je overlijden bestaat het bestuur van de stichting uit de personen die jij hebt benoemd.

Een nadeel van certificeren is dat je aardig wat kosten moet maken om dit op de rails te krijgen. Zo moet je een stichting oprichten, de aandelen overdragen en een bestuur vormen.

4. Familiefonds

Nog een andere manier om je vermogen in een fonds te stoppen is het familiefonds. Vaak wordt ook hiervoor een stichting opgericht, maar dat hoeft niet altijd. Bij een familiefonds is er een beheerder (bijvoorbeeld een stichting) die vermogen op naam krijgt en daarvoor participaties uitgeeft. Zo kun je de eigendom en het bestuur over een bepaald stuk bezit, zoals een vakantiehuis of beleggingen, in één hand houden.

5. Beheersovereenkomst

Als laatste noem ik nog de beheersovereenkomst. Stel dat zes kinderen samen een aantal verhuurde woningen erven. Ze zullen er dan niet onderuit komen om onderling wat praktische afspraken te maken. Wie regelt het onderhoud? Zijn voor elk nieuw huurcontract zes handtekeningen nodig? Of geef je daarvoor een volmacht aan één van de zes? Dit soort afspraken kun je vastleggen in een beheersovereenkomst.

Artikel 3:168 Burgerlijk Wetboek:

De deelgenoten kunnen het genot, het gebruik en het beheer van gemeenschappelijke goederen bij overeenkomst regelen. Voor zover een overeenkomst ontbreekt, kan de kantonrechter op verzoek van de meest gerede partij een zodanige regeling treffen, zo nodig met onderbewindstelling van de goederen. Hij houdt daarbij naar billijkheid rekening zowel met de belangen van partijen als met het algemeen belang. Een bestaande regeling kan op verzoek van de meest gerede partij door de kantonrechter wegens onvoorziene omstandigheden gewijzigd of buiten werking gesteld worden. (enz)

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Kun je een erfenis in een stichting onderbrengen?

Ja, dat is mogelijk. Je kunt bijvoorbeeld een familiebedrijf certificeren. Dit betekent dat je de aandelen in een stichting onderbrengt en dat de erfgenamen certificaten erven. Daarmee maak je een scheiding tussen de eigendom en de zeggenschap. De zeggenschap komt hierdoor bij de stichting te liggen.

Kun je een zelf een fonds oprichten voor je erfenis?

Bij sommige goede doelen kun je een fonds op naam krijgen. Dit betekent dat het goede doel je erfenis apart administreert en daaruit bijvoorbeeld subsidies kan verlenen. Er zijn ook mensen die zelf een goed doel oprichten. Dit kan zelfs bij testament. Zo’n fonds moet wel aan de voorwaarden van de belastingdienst voldoen, want anders gaat er tot 40% belasting van je erfenis af.

fonds oprichten erfenis

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *