Erfbelasting vrijstelling 2019

Wanneer je een erfenis krijgt, dan moet je daarover erfbelasting betalen. Hoeveel, dat hangt af van het vrije bedrag en hoeveel je krijgt. Gelukkig heeft iedereen in 2019 recht op een vrijstelling voor de erfbelasting. In dit blog vind je een overzicht.

Minimale vrijstelling erfbelasting

Kom je niet in aanmerking voor een andere vrijstelling? Dan heb je in 2019 recht op een minimale vrijstelling voor de erfbelasting van € 2.173. Deze vrijstelling wordt elk jaar een beetje verhoogd door de belastingdienst. Boven dit vrije bedrag is het erfbelasting tarief ten minste 30%. Dit vrije bedrag geldt bijvoorbeeld voor je broer, je nicht of je buurman.

minimale vrijstelling erfbelasting 2019

langstlevende echtgenoot

Wanneer de erfenis naar je langstlevende echtgenoot gaat, dan heb je in 2019 recht op een grote vrijstelling voor de erfbelasting. Bij een partnerschap geldt hetzelfde. Wanneer je samenwoont, is de grote vrijstelling ook van toepassing. Je moet daarvoor wel vijf jaar samenwonen zonder contract of zes maanden met contract. Het vrije bedrag voor je partner verschilt per geval. Dit hangt af van het pensioen dat je partner erft. Bij een hoger pensioen is de vrijstelling lager. In dit blog leg ik uit hoe je dit zelf kunt berekenen.

vrijstelling erfbelasting langstlevende echtgenoot 2019

Vrijstelling kind

Krijg je een erfenis van je vader of moeder? Als kind heb je in 2019 recht op een vrijstelling voor de erfbelasting van € 20.616. Dit is het geval wanneer je het bedrag direct ontvangt. Is de eerste van je beide ouders overleden? Dan is het gebruikelijk dat je langstlevende ouder alle bezittingen erft. Jij ontvangt je erfdeel pas later wanneer je langstlevende ouder overlijdt. In de tussentijd krijg je ook geen rente.

erfbelasting vrijstelling per kind 2019

Erf je op deze manier een vordering op je langstlevende ouder? Dan heb je in 2019 recht op een hogere vrijstelling voor de erfbelasting over je kindsdeel. De hoogte daarvan hangt af van de leeftijd van je langstlevende vader of moeder. Je hoeft niet zelf aan het rekenen want je kunt jouw vrijstelling opzoeken in deze tabel. Wanneer je kindsdeel hoger is dan dit bedrag, dan moet je de erfbelasting wel direct betalen. Het tarief is ten minste 10%. Je ouders kunnen dat voorkomen met een speciaal testament waardoor de erfbelasting wordt uitgesteld. Wil je daar meer over weten? Lees dan dit blog.

erfbelasting kindsdeel 2019

Erfbelasting kleinkind

In 2010 is de term successierecht vervangen door de term erfbelasting. De vrijstelling voor kleinkinderen is in dat jaar verdubbeld. In 2019 heeft een kleinkind hierdoor recht op dezelfde vrijstelling voor de erfbelasting als een kind. Boven de vrijstelling is het tarief voor een kleinkind ten minste 18%.

erfbelasting kleinkind

Erfbelasting goede doelen

Wanneer goede doelen een bedrag erven, dan geldt er een 100% vrijstelling voor de erfbelasting. Daarvoor is wel nodig dat het goede doel bekend is in dit register van de belastingdienst.

Alle voorbeelden in dit blog gaan er vanuit dat je zelf de belasting betaalt. Is dat niet het geval en krijg je een netto legaat? Check dan dit blog over hoe je dan de belasting moet uitrekenen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *