Erfbelasting constructie in je testament? Dit zijn de 3 mooiste!

De hoogte van de erfbelasting hangt af van wie er erft en hoeveel diegene krijgt. Dit betekent dat je met een constructie in je testament de erfbelasting omlaag kunt krijgen. Bijvoorbeeld door meer erfgenamen te benoemen, zodat er meer vrijstellingen zijn. Of door een groter deel van de erfenis te geven aan een erfgenaam met een grotere vrijstelling.

1. Neem je kleinkind op in het testament

Een populaire optie is om naast je kinderen ook de kleinkinderen op te nemen in je testament. Een kleinkind kan meer dan € 20.000 erven zonder dat er belasting af gaat. Ben je een echtpaar met 4 kleinkinderen? Dan kun je 8 keer dit bedrag belastingvrij nalaten omdat het in beide erfenissen kan. Bekijk voor meer uitleg de video (link onderaan).

2. Legaat voor de langstlevende

Een andere constructie voor de erfbelasting is een extra legaat voor de langstlevende. Zonder testament zijn je echtgenote en kinderen ieder voor een gelijk deel erfgenaam. Maar de langstlevende heeft een grotere vrijstelling dan de kinderen. Vaak moet er over het erfdeel van de kinderen belasting worden betaald terwijl er nog ruimte over is in de vrijstelling van de langstlevende. Met een extra legaat kun je de vrijstelling van de langstlevende opvullen. Check de link onderaan dit blog voor meer uitleg hierover.

erfbelasting constructie

3. Renteclausule

Als je getrouwd bent en geen testament hebt, gaat de hele erfenis naar de langstlevende. In ruil daarvoor erven de kinderen een renteloze vordering. In je testament kun je opnemen dat de vordering wel rente draagt. Deze rente hoeft de langstlevende niet te betalen maar tel je bij op de vordering. Hierdoor wordt de schuld aan de kinderen elk jaar groter. Dit verlaagt het vermogen van de langstlevende. Wanneer de langstlevende overlijdt, bespaart dit een hoop erfbelasting.

Meer lezen?

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *