Een erfenis kun je niet gedeeltelijk aanvaarden, tenzij…

Een erfenis gedeeltelijk aanvaarden of verwerpen? In beginsel kan dat niet, maar afhankelijk van het testament soms toch wel. In dit blog ontdek je hoe het zit.

Wel de bezittingen maar niet de schulden aanvaarden?

Het zou natuurlijk mooi zijn als je van een erfenis alleen de baten en niet de lasten kon aanvaarden. Eigenlijk kan dat ook. We noemen dat beneficiaire aanvaarding. Dit houdt in dat je wel erfgenaam bent maar dat alleen de erfenis verhaal biedt voor de schulden. Je blijft dus nooit zitten met een negatieve erfenis maar krijgt wel wat als het saldo positief is.

Je aandeel in een erfenis gedeeltelijk aanvaarden kan niet

Stel dat een erfenis bestaat uit een banksaldo en een inboedel en er ligt geen testament. Als jij erfgenaam bent, dan kun je alleen de hele erfenis aanvaarden of verwerpen. Wil je de spaarrekening wel maar de inboedel niet? Je kunt alleen kiezen voor beiden of geen van beiden.

erfenis gedeeltelijk aanvaarden

Erfstelling en legaat apart aanvaarden of verwerpen kan wel

Het wordt anders als er wel een testament ligt. Stel een erfenis bestaat uit een spaarrekening, de inboedel en een auto. In het testament sta jij samen met je broer als erfgenaam genoemd. Los hiervan is de auto aan jou gelegateerd. In dit geval kun er voor kiezen om de erfstelling wel en het legaat niet te aanvaarden. Of andersom het legaat wel maar de erfstelling niet.

Een tweetrap mag je apart aanvaarden of verwerpen

In testamenten wordt wel eens een “tweetrap” opgenomen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat erfgenaam A en B ieder voor de helft erfgenaam zijn. Overlijdt 10 jaar later erfgenaam B, dan gaat die helft van de erfenis alsnog naar erfgenaam A. Erfgenaam A mag het eerste en tweede erfdeel los van elkaar verwerpen of aanvaarden. Het gaat om dezelfde erfenis dus in deze situatie mag je echt spreken van “gedeeltelijk aanvaarden”.

Artikel 4:190 lid 3 derde zin Burgerlijk Wetboek:

Hetgeen aan een erfgenaam die reeds aanvaard heeft, opkomt door de vervulling van een door de erflater aan een erfstelling toegevoegde voorwaarde kan evenwel nog afzonderlijk aanvaard of verworpen worden.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Kun je een erfenis gedeeltelijk aanvaarden?

Op grond van de wet kan de aanvaarding van een nalatenschap niet een deel van het erfdeel betreffen. Maar het is wel mogelijk om een erfdeel en een legaat afzonderlijk wel of niet te aanvaarden.

Kun je een erfenis gedeeltelijk verwerpen?

Op grond van de wet kan de verwerping van een nalatenschap niet een deel van het erfdeel betreffen. Maar het is wel mogelijk om een erfdeel en een legaat afzonderlijk wel of niet te verwerpen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *