Een boedelnotaris nodig? Dit zijn de regels!

De boedelnotaris heeft speciale taken bij het afwikkelen van een erfenis. Meestal heb je hem niet nodig maar soms is het aanwijzen van een boedelnotaris verplicht.

Wat is de betekenis van het begrip boedelnotaris?

Volgens de Richtlijnen Vereffening Nalatenschappen is de boedelnotaris een notaris “met de rol van deskundig raadgever bij de afwikkeling (vereffening en verdeling) van de nalatenschap“. Daarnaast heeft de boedelnotaris een paar formele wettelijke taken bij het afwikkelen van een erfenis.

Boedelnotaris aanwijzen door executeur

Is er in een testament een executeur benoemd? Dan mag de executeur een boedelnotaris aanwijzen:

boedelnotaris aanwijzen

Een boedelnotaris die door de erfgenamen wordt aangewezen na beneficiaire aanvaarding, is verplicht om zich in te schrijven bij het register:

boedelnotaris register

Ben je het niet eens met de keuze voor de boedelnotaris en executeur? Dan kun je de kantonrechter vragen om één of beiden te vervangen. De executeur krijg je niet zo maar weg omdat je daarvoor “gewichtige redenen” moet hebben. De boedelnotaris kun je gemakkelijker laten vervangen door de kantonrechter. Dit kan als sprake is van beneficiaire aanvaarding en aanwijzing door een erfgenaam:

boedelnotaris en executeur

Taken van de boedelnotaris

De boedelnotaris heeft een paar belangrijke taken in het geval dat een vereffenaar aan de slag moet met een beneficiair aanvaarde nalatenschap.

boedelnotaris vereffenaar
boedelnotaris verplicht
boedelnotaris taken
boedelnotaris kosten

Wat zijn de kosten voor een boedelnotaris?

De boedelnotaris zal zijn of haar kosten normaal gezien op urenbasis in rekening brengen. Dit komt omdat het geen standaard werk is en de tarieven vrij zijn.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Wat is een boedelnotaris?

De boedelnotaris is een aangewezen notaris met de rol van deskundig raadgever bij de afwikkeling (vereffening en verdeling) van de nalatenschap. Daarnaast heeft de boedelnotaris een paar formele wettelijke taken bij het afwikkelen van een erfenis.

Wat kost een boedelnotaris?

Normaal gezien zal de boedelnotaris zijn of haar kosten op urenbasis in rekening brengen.

Wie betaalt de boedelnotaris?

Volgens de Richtlijnen Vereffening Nalatenschappen zijn de kosten van de boedelnotaris vereffeningskosten. Dit betekent dat de factuur van de boedelnotaris een schuld van de nalatenschap is die bij voorrang uit de erfenis wordt voldaan.

Hoe vind ik een boedelnotaris?

Wil je een boedelnotaris aanwijzen? Kijk dan eens op de website van Novex (Nederlandse Organisatie voor Executeurs) in het ledenregister onder “notariaat”. Wil je weten of er al een boedelnotaris is aangewezen in een erfenis? Dan kun je bellen met het boedelregister van de rechtbank.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *