Een boedelbeschrijving is verplicht in deze 6 gevallen

De boedelbeschrijving speelt een belangrijke rol bij de controle van de executeur, de bewindvoerder of de vereffenaar. Vandaar dat een boedelbeschrijving in veel gevallen verplicht is. In dit blog ontdek je hoe het zit.

Wat is een boedelbeschrijving?

Een boedelbeschrijving is een opgave van bezittingen en schulden van een bepaald vermogen op een bepaald moment. Hierbij kun je denken aan de samenstelling van een erfenis op het moment dat iemand overlijdt. Of een overzicht van iemands vermogen op het moment dat de kantonrechter een bewind instelt. In de wet staat hoe je een boedelbeschrijving maakt en wat er in moet staan:

wat is een boedelbeschrijving

Moet de executeur een boedelbeschrijving maken?

Ja, de executeur is verplicht om een boedelbeschrijving te maken. Doet de executeur dit niet, dan kun je als erfgenaam in actie komen. Het is belangrijk dat je een beginstand krijgt, ook als die niet 100% volledig is. Er is geen harde termijn voor het maken van een boedelbeschrijving door de executeur. In de wet staat alleen maar dat het met “bekwame spoed” moet gebeuren.

boedelbeschrijving executeur termijn

In deze zaak en in deze zaak kreeg de executeur ontslag omdat er niet binnen een redelijke termijn een boedelbeschrijving was gemaakt.

Is een boedelbeschrijving verplicht bij beschermingsbewind en curatele?

Stelt de kantonrechter een bewind of curatele in? Dan moet de bewindvoerder een opgave maken van de bezittingen en schulden. Een boedelbeschrijving bij beschermingsbewind en curatele is dus verplicht.

Moet je een boedelbeschrijving maken bij een testamentair bewind?

Naast de kantonrechter kan ook de erflater zelf een bewind instellen over een erfenis. In dat geval moet de testamentair bewindvoerder een boedelbeschrijving maken. Je kunt bijvoorbeeld een bewind instellen omdat je kinderen nog te jong zijn om zelf de erfenis te beheren. Of omdat iemand oud genoeg is maar een geestelijke beperking heeft. In beide gevallen is het belangrijk om goed vast te leggen waarop het bewind betrekking heeft.

De boedelbeschrijving bij vruchtgebruik

Benoemt iemand zijn kinderen tot erfgenaam en zijn langstlevende partner tot vruchtgebruiker? Ook bij vruchtgebruik is een boedelbeschrijving verplicht.

boedelbeschrijving vruchtgebruik

In het geval van een erfenis wordt met de “hoofdgerechtigde” de erfgenaam bedoeld. Diegene heeft dus het recht om bij de boedelbeschrijving aanwezig te zijn.

De boedelbeschrijving bij een erfenis zonder executeur

Ook zonder executeur kan een boedelbeschrijving van de erfenis verplicht zijn. Dit is in elk geval nodig als de erfgenamen beneficiair aanvaarden. Maar het moet ook als de kantonrechter op verzoek van een erfgenaam een bevel tot boedelbeschrijving geeft.

boedelbeschrijving erfenis
kantonrechter bevel tot boedelbeschrijving

Moet een boedelbeschrijving door de notaris worden gemaakt?

Nee, een boedelbeschrijving mag meestal onderhands. Onderhands betekent dat je het zelf op papier mag zetten. In sommige gevallen moet een boedelbeschrijving door de notaris worden gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een erfgenaam minderjarig is.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Wat is een boedelbeschrijving?

Een boedelbeschrijving is een opgave van bezittingen en schulden van een bepaald vermogen op een bepaald moment. Een voorbeeld is de samenstelling van een erfenis op het moment dat iemand overlijdt. Of een overzicht van een vermogen op het moment dat de kantonrechter een bewind instelt.

Wanneer is een boedelbeschrijving verplicht?

Een boedelbeschrijving is verplicht als de wet het voorschrijft. Zo is het bijvoorbeeld verplicht voor de executeur. Een ander voorbeeld is de aanvang van een bewind. Ook dan moet er een boedelbeschrijving worden gemaakt.

Wat kost een notariële boedelbeschrijving?

Voor een notariële boedelbeschrijving bestaat geen vast tarief. Dit betekent dat de notaris normaal gezien op uurtarief werkt. Je kunt besparen op de kosten door zoveel mogelijk zelf te doen. Maak een lijst van alle bezittingen en schulden en lever deze digitaal aan bij de notaris.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *