De uitbetaling van een legaat moet binnen 6 maanden!

De uitbetaling van een legaat moet binnen zes maanden, tenzij één van deze uitzonderingen van toepassing is.

1. Uitbetaling binnen 6 maanden

De standaard termijn voor uitbetaling van een legaat is dus 6 maanden. Dit staat in artikel 4:125 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.

uitbetaling legaat

2. Andere termijn in het testament

In een testament mag een andere termijn staan voor uitbetaling van een legaat. Vaak genoeg kiest iemand voor een kortere termijn van bijvoorbeeld 2 of 3 maanden. Denk aan het geval dat het bedrag gewoon op de bank staat en je geen schulden nalaat. Dan is er geen reden voor de executeur om zes maanden te wachten met betalen.

Een langere termijn kan ook. Denk aan het geval dat je aan iemand een maandelijks bedrag wilt legateren. Bijvoorbeeld € 250 per maand voor een periode van 3 jaar na je overlijden.

3. Legaat aan een kind pas uitbetalen na overlijden partner

Samenwoners met kinderen kunnen niet terugvallen op de wet. Daarin staat alleen een langstlevende regeling voor wie getrouwd is of een partnerschap heeft. Als je samenwoont is een testament dus noodzakelijk. Daarin staat normaal gezien dat de hele erfenis naar de partner gaat en dat de kinderen in ruil daarvoor een geldlegaat krijgen. Dit legaat is dan opeisbaar in de gevallen die in het testament staan. Meestal is dat pas op het moment dat de langstlevende overlijdt. Van het erfrecht mag dit, mits je een notarieel samenlevingscontract hebt.

4. Betalingsregeling legaat

De erfgenaam die belast is met het legaat kan recht hebben op een betalingsregeling. Je moet daarvoor wel een gewichtige reden hebben. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat je iets moet verkopen om het legaat te kunnen betalen. Wil het niet vlotten met de verkoop en is dat niet jouw schuld? Dan zou je een beroep kunnen doen op artikel 4:5 van het Burgerlijk Wetboek:

betalingsregeling legaat

De executeur of erfgenaam in gebreke stellen

Is de termijn voor uitbetaling van het legaat om, maar heb je nog geen geld op je rekening? Denk er dan aan om de executeur of erfgenaam in gebreke te stellen. Dit betekent dat je de executeur of erfgenaam in een brief herinnert aan de betalingsplicht. Vermeld daarbij het bedrag, je bankrekening en een korte maar redelijke betaaltermijn. Een belangrijk gevolg hiervan is dat je recht krijgt op rente.

executeur of erfgenaam in gebreke stellen

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Hoe wordt een legaat uitgekeerd?

Normaal gezien wordt een geldlegaat uitgekeerd door een overboeking van de ervenrekening naar de bankrekening van de legataris.

Wie betaalt een legaat uit?

In een testament waarin een legaat is opgenomen, is bijna altijd een executeur benoemd. De executeur beheert de bankrekening van de overledene. Daarom worden de legaten uitbetaald door de executeur.

Hoe lang is een legaat geldig?

Een legaat in een testament blijft geldig totdat de testateur het testament herroept. Na het overlijden van de testateur verjaart het recht op een legaat uiterlijk na 20 jaar.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *