De nadelen van een boedelvolmacht

Veel Nederlanders hebben een executeur benoemd in hun testament. De executeur wikkelt na het overlijden de erfenis af en voert het testament uit. Als iemand geen testament heeft of een testament waarin geen executeur is benoemd, kunnen de erfgenamen aan iemand een volmacht geven. Daarmee kan diegene de erfenis afwikkelen. Meestal functioneert dat prima, maar soms blijkt het verlenen van een boedelvolmacht ook nadelen te hebben.

1. Een boedelvolmacht kost (meestal) geld

In 2023 werden er meer dan 80.000 verklaringen van erfrecht gemaakt. Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin staat wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is om de erfenis af te wikkelen. Notarissen mogen zelf hun tarieven bepalen. Dit heeft tot gevolg dat er grote prijsverschillen zijn tussen kantoren. Niet alleen de hoogte van de prijs verschilt maar ook de manier waarop deze wordt berekend. Veel notarissen berekenen een extra bedrag voor iedere boedelvolmacht. In een erfenis met 5 erfgenamen kan het je zo maar gebeuren dat je € 150 extra betaalt voor het opstellen van boedelvolmachten. Vraag daarom altijd een paar offertes op voordat je een notaris kiest en vergelijk niet alleen de prijs maar ook de voorwaarden.

Zonder een boedelvolmacht zijn de erfgenamen (als er geen executeur is) samen bevoegd. Dat hoeft bijvoorbeeld geen probleem te zijn bij de verkoop van een huis. Daar hoef je maar een paar keer een handtekening voor te zetten. Het belang is groot genoeg om hiervoor zelf naar de makelaar en de notaris te gaan. Maar de bankzaken zijn een stuk lastiger om samen te regelen. Het is daarom goed om te weten dat je bij sommige banken ook een boedelvolmacht kunt regelen zonder een bezoek aan de notaris. Dit is bijvoorbeeld mogelijk bij de ING Bank.

2. Waar geef je eigenlijk een volmacht voor?

Boedelvolmachten zijn er in meerdere soorten. Notarissen spreken vaak van een beperkte of een ruime boedelvolmacht. Een beperkte boedelvolmacht omvat alleen het beheer over de erfenis en het verrichten van bepaalde noodzakelijke handelingen. Bijvoorbeeld het betalen van rekeningen en het indienen van de belastingaangifte. Een ruime boedelvolmacht omvat ook de bevoegdheid om goederen te verkopen of te verdelen.

Vaak is de tekst van de boedelvolmacht niet erg duidelijk. Er staat bijvoorbeeld niet in wanneer deze eindigt of wat de voorwaarden zijn voor het mogen verkopen van goederen. Bij dat laatste kun je denken aan de keuze voor een makelaar of de minimale verkoopprijs voor het huis.

Eén van de nadelen van een boedelvolmacht is dus dat je niet precies weet waarvoor je een volmacht geeft. Ook voor de gemachtigde kan het onduidelijk zijn. Regelmatig leidt dit tot conflicten bij de afwikkeling.

boedelvolmacht nadelen

3. Herroeping werkt niet terug

Kom je er op enig moment achter dat de gevolmachtigde dingen doet waar jij het niet mee eens bent? Dan kun je de volmacht herroepen. Dit heeft tot gevolg dat de gemachtigde vanaf dat moment niet meer bevoegd is. Maar gedane zaken nemen geen keer. Wat de gevolmachtigde binnen de bevoegdheid van zijn volmacht heeft geregeld, blijft dus gewoon geldig.

Mogelijke oplossingen

Twijfel je over het geven van een boedelvolmacht vanwege bovenstaande nadelen? Dan heb je meerdere opties:

  • Kies voor een gezamenlijke bevoegdheid. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat 5 erfgenamen aan 2 van hen een gezamenlijke boedelvolmacht geven.
  • Laat in de boedelvolmacht vermelden wat de gevolmachtigde niet mag. Geef bijvoorbeeld een ruime boedelvolmacht maar sluit de bevoegdheid tot verdeling van de inboedel uit.
  • Stel voor om de boedelvolmacht aan een buitenstaander te verlenen. Bijvoorbeeld aan de notaris.
  • Aanvaard de erfenis beneficiair en laat een vereffenaar benoemen. Dit is een dure kwestie en alleen aan te raden als er geen andere oplossing is.

Meer lezen?