De 4 manieren voor waardebepaling woning bij een erfenis

Altijd een lastig onderwerp bij het afwikkelen van een erfenis. Hoeveel is een huis precies waard? Dit zijn de 4 manieren voor waardebepaling van een woning bij een erfenis.

1. De WOZ waarde

De waarde die de gemeente vaststelt is leidend voor de erfbelasting. Het is een misvatting dat hierover niet te praten valt. Bij de belastingdienst kun je niet klagen over het feit dat de WOZ waarde niet klopt. Maar bij de gemeente kan dat wel. En als je de gemeente zover krijgt om de waarde te verlagen, dan gaat de belastingdienst daar gewoon in mee. Ook wanneer je dit als erfgenaam pas na het overlijden regelt.

2. Taxatie

Stel één van de erfgenamen wil een huis overnemen uit de erfenis. Als je het met elkaar eens bent over de waarde, dan is een taxatie niet nodig. Maar bij discussie is een waardebepaling van de woning in de erfenis door een makelaar de oplossing. Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat jij drie makelaars voorstelt waaruit de andere erfgenaam er één kiest. Of andersom dat de andere erfgenaam drie makelaars uitzoekt waarvan jij er één kiest.

3. Testament

Een methode die opvallend weinig wordt gebruikt bij de erfenis, is dat het testament bepaalt hoe de waardebepaling van de woning plaatsvindt. Daarbij kun je denken aan een legaat tegen inbreng voor een vast bedrag. Of bijvoorbeeld 75% van de taxatiewaarde. Wanneer een erflater al weet wie het huis wil overnemen, dan is het verstandig om in het testament de volgende 4 punten op te nemen:

  1. Wie heeft het recht op overname?
  2. Hoe bepaal je de prijs?
  3. Wie betaalt de kosten van de notaris en taxateur?
  4. Hoe snel na overlijden moet het geregeld zijn?

4. Marktwerking

De markt heeft altijd gelijk. Zet het huis onder normale voorwaarden te koop op Funda en de hoogste bieder meldt zich vanzelf. Soms vindt een erfgenaam dan nog steeds dat het bod te laag is. Daarvoor zijn twee eenvoudige en effectieve oplossingen:

  1. De eerste optie is dat je zegt: prima, als jij het meer waard vindt, dan mag jij het overnemen voor een bedrag gelijk aan het hoogste bod dat we hebben gekregen. Gaat de erfgenaam daarmee akkoord, dan kan de notaris dit op papier zetten.
  2. Gaat de weigerachtige erfgenaam niet akkoord met de eerste optie? Dan kunnen de andere erfgenamen de verkoop afdwingen met een machtiging van de rechter. Voor het aanvragen van deze machtiging heb je een advocaat nodig.
waardebepaling woning bij erfenis

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Wie bepaalt de waarde van een woning in de erfenis?

Voor de erfbelasting geldt verplicht de WOZ waarde. Dit betekent dat de gemeente de waarde bepaalt. Als erfgenamen mag je onderling uitgaan van een andere waarde. Kom je daar samen niet uit? Dan kun je in overleg opdracht geven voor een taxatie. Lukt dat ook niet? Dan kun je aan de rechter vragen om een verkoop te “bevelen” of een overname voor de geschatte waarde.

Welke WOZ-waarde geldt bij de erfenis?

Voor de erfbelasting geldt de WOZ-waarde van het jaar waarin iemand overlijdt tenzij je kiest voor de WOZ-waarde van het jaar daarna.

Kun je de WOZ waarde laten verlagen na overlijden?

Ja, je kunt de WOZ waarde laten verlagen na overlijden als je deze te hoog vindt. Dit mag op grond van artikel 26 van de Wet waardering onroerende zaken.