Broer of zus onterven? Hier moet je op letten

Als je geen partner of kinderen hebt, komt er een moment dat je gaat nadenken over je testament. Helaas is een conflict in de familie vaak de directe aanleiding om een testament te maken. In dit blog leg ik uit waar je op moet letten als je een broer of zus wilt onterven.

Kun je een broer of zus onterven?

Als je overlijdt zonder testament dan gaat je erfenis naar je echtgenoot, je geregistreerd partner of je afstammelingen. Als je die niet hebt, dan zijn je ouders, broers en zussen erfgenaam. Ook een halfbroer of halfzus erft mee op grond van de wet. Een broer of zus heeft geen minimaal erfdeel. Je kunt een broer of zus dus onterven ten gunste van een andere erfgenaam. Het enige recht dat een broer of zus daarna nog heeft, is het recht op inzage van je testament.

broer of zus onterven

Onterf een broer of zus altijd expliciet

Je broer of zus heeft dus recht op een kopie van het deel van het testament waaruit het onterven blijkt. Stel je onterft een broer of zus impliciet door iemand anders tot enig erfgenaam te benoemen. Dan heeft je broer of zus dus het recht om te weten wie die erfgenaam is. Want dat is het deel van het testament waaruit de onterving blijkt. Stel je begint het testament met een expliciete onterving van je broer of zus, met daarna een erfstelling voor iemand anders. In dat geval heeft je broer of zus alleen het recht om de eerste van die twee clausules te zien. Je broer of zus hoort in dat geval dus niet van de notaris wie de erfenis krijgt.

Maak een levenstestament

Een levenstestament is een algemene volmacht aan je vertrouwenspersoon. Het is belangrijk om dit te regelen, want je gewone testament geldt uiteraard pas na je overlijden.

Stel je wordt ziek en je belandt in het ziekenhuis of verpleeghuis. Niemand kan op dat moment iets met je testament omdat je nog in leven bent. Stel dat op zo’n moment iemand anders je bankzaken moet gaan regelen. Zonder een levenstestament kan je familie een bewind aanvragen bij de kantonrechter. Tot de familie behoort ook je onterfde broer of zus. Die mag dus meepraten over de benoeming van een bewindvoerder. Je kunt dit voorkomen door een levenstestament te maken. Dit maakt een bewind overbodig, waardoor je broer of zus geen rol meer heeft als je wilsonbekwaam wordt.

Hoe houd je een broer of zus buiten de deur na overlijden?

Je moet er toch niet aan denken dat die vervelende broer of zus opeens in je huis staat na je overlijden? Toch kan dit zo maar gebeuren. Het blijft je naaste familie en als mensen niet beter weten, kunnen ze hem of haar zo binnen laten. Je kunt dit voorkomen met de volgende stappen:

  1. Benoem de notaris tot executeur. Vertel je beste vrienden en de buren dat je een testament hebt en welke notaris ze moeten bellen als er wat gebeurt.
  2. Zorg dat de notaris weet wie er een sleutel heeft en spreek af dat de sloten worden verwisseld na je overlijden.
  3. Neem duidelijk in je testament op wat er met je inboedel moet gebeuren. Onderaan deze pagina vind je een link naar een model testament met 4 opties voor je inboedel.

Leg de wensen voor je uitvaart vast

Waar je ook niet aan moet denken, is dat je nabestaanden nog ruzie gaan maken over je uitvaart. Je eigen wensen gaan altijd voor, dus zet die op papier. Ook een onterfde broer of zus blijft familie. Als je hem of haar er niet bij wilt hebben, schrijf het op en zorg dat de juiste mensen het weten. Uitvaartverzorgers en verzekeraars hebben lijsten die je hiervoor kunt invullen. Geef een kopie aan de executeur.

Pas op met wachtwoorden en codes!

Elk slachtoffer van digitale criminaliteit is er één teveel. Geef nooit je wachtwoorden en codes af aan iemand. Ook niet aan een executeur, notaris of familielid. Als iemand bij je bankrekening moet kunnen, regel dan een volmacht. Bekijk voor elke account of je een contactpersoon of hersteladres kunt opgeven. Vul ontbrekende contactgegevens aan. Soms kun je zelf al aangeven wat er na je overlijden moet gebeuren met je gegevens.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Heeft een broer recht op een erfenis?

Als iemand geen testament heeft en overlijdt zonder afstammelingen, echtgenoot of geregistreerd partner, dan hebben de vader, moeder en iedere broer of zus recht op een deel van de erfenis.

Kan ik mijn broer onterven?

Ja, je kunt een broer onterven. Alleen je partner en afstammelingen hebben minimale aanspraken op de erfenis.

Wie erft van overleden zus?

Zonder partner of kinderen erven op grond van de wet de ouders, broers en zusters. Ook een halfzus of halfbroer heeft recht op een deel van de erfenis. Als je zus overlijdt zonder testament, dan ben jij dus erfgenaam.

Kun je je zus onterven?

Ja, je kunt een zus onterven door in je testament een andere erfgenaam aan te wijzen. Je zus heeft geen minimaal erfdeel en kan je testament dus niet aanvechten.