Boedelvolmacht voorbeeld

Voor veel erfgenamen is een boedelvolmacht de eerste keer in hun leven dat ze zoiets moeten ondertekenen. Ik kan me goed voorstellen dat je in zo’n geval niet staat te springen om alle controle zo maar uit handen te geven. Wat het extra lastig maakt, is dat veel erfgenamen de tekst van de boedelvolmacht niet begrijpen. Daardoor weten ze niet precies waarvoor ze tekenen. In dit blog leg ik uit wat een boedelvolmacht is en geef ik een antwoord op de meest gestelde vragen. Ook vind je onderaan een gratis voorbeeld voor een boedelvolmacht.

Sta je op het punt om een boedelvolmacht te geven en twijfel je over de inhoud van de volmacht? Bekijk dan ook de video met 4 belangrijke tips hieronder:

Wat is een boedelvolmacht?

In een boedelvolmacht geef je als erfgenaam een bijzondere volmacht aan iemand anders, waarmee diegene de erfenis kan afwikkelen. Je kunt daarbij kiezen uit een beperkte of een ruime boedelvolmacht. De beperkte boedelvolmacht ziet vooral op het beheren van de erfenis. Daarbij kun je denken aan het regelen van de bankzaken. Ook de belastingaangifte valt er meestal onder. Met een ruime boedelvolmacht mag iemand ook beschikken over goederen en bijvoorbeeld de verkoop van het huis regelen.

Het onderwerp boedelvolmacht is niet in het erfrecht geregeld. Er staan wel een paar algemene regels over het geven van een volmacht in het vermogensrecht. Maar een specifieke wettelijke regeling voor de boedelvolmacht is er dus niet. Dit maakt het extra belangrijk om te controleren of de tekst van de volmacht klopt.

Het is gebruikelijk dat een notaris de boedelvolmacht maakt, als onderdeel van de verklaring van erfrecht. De kosten voor een eenvoudige verklaring van erfrecht liggen tussen € 299 en € 899 (bron). Vraag daarom altijd een paar offertes aan voordat je een notaris kiest. Dit kan heel gemakkelijk op de pagina verklaring van erfrecht. Het kost maar een paar minuten en je kunt er honderden euro’s mee besparen.

Wat mag een boedelgevolmachtigde?

In de boedelvolmacht hoort duidelijk te staan wat de taken en verplichtingen zijn van de boedelgevolmachtigde. Natuurlijk is een boedelvolmacht altijd beperkt tot de erfenis. De boedelgevolmachtigde mag jou dus niet bij andere onderwerpen vertegenwoordigen. Ook hoort de boedelvolmacht beperkt te zijn tot de periode van afwikkeling. Ik heb in de praktijk wel eens gezien dat iemand een erfenis tientallen jaren beheert op grond van een boedelvolmacht. Dat lijkt me toch echt niet de bedoeling. Om deze reden raad ik je aan om altijd een einddatum op te nemen in de volmacht.

Zoals ik hierboven al schreef, is het belangrijk om te controleren of de inhoud van de volmacht klopt. Als het vertrouwen er niet is, dan heeft het ook geen zin om met elkaar te praten over de inhoud. In dat geval is het beter om een andere boedelgevolmachtigde te zoeken of helemaal geen volmacht te geven. Vertrouw je de persoon in kwestie wel, maar wil je gewoon duidelijk op papier hebben wat wel of niet mag? Dat is geen probleem. Je kunt de tekst in overleg aanpassen. Doe dat wel in samenspraak met de notaris die de verklaring van erfrecht maakt. Want het is erg onhandig als iedere erfgenaam een andere tekst wil.

De verkoop van het huis is vaak een heikel punt. Met een beperkte boedelvolmacht mag iemand niet het huis verkopen. Met een algemeen geformuleerde ruime boedelvolmacht mag dat wel. Het voorbeeld hieronder is zo’n ruime boedelvolmacht. Daar staat dus heel duidelijk in dat de verkoop van het huis er onder valt. Hoe dat in z’n werk gaat en onder welke voorwaarden en voor welke prijs het mag, is dus een onderlinge kwestie van vertrouwen. Als dat laatste je niet bevalt, dan kun je het anders afspreken.

Ziet een boedelvolmacht ook op de verkoop van het huis?

Het verkopen en leveren van een huis is een beschikkingshandeling. Op grond van de wet mag een gevolmachtigde dat alleen doen als het in de volmacht staat. Je kunt dat dus op een algemene manier afspreken, waarbij je het volledige vertrouwen aan de gevolmachtigde geeft. Of je kunt het verbieden, zodat de gevolmachtigde geen handtekening onder de koopakte mag zetten. Dat wil je dus zelf doen. Je kunt ook kiezen voor een gulden middenweg. Dat houdt in dat de gevolmachtigde wel het huis mag verkopen en overdragen, maar dat je daarbij voorwaarden stelt.

Zo kun je bijvoorbeeld afspreken dat de boedelvolmacht ook ziet op de verkoop van het huis, maar de de koopprijs ten minste een bepaald bedrag moet zijn. Is het hoogste bod lager dan dit minimale bedrag? Dan moet er eerst ruggespraak met jou zijn omdat de gevolmachtigde het niet mag verkopen voor dat bedrag.

Ook kun je in de boedelvolmacht afspreken hoe het te koop moet worden aangeboden. Een logische afspraak vind ik bijvoorbeeld dat je kiest voor een NVM makelaar die het huis op Funda zet. Op die manier laat je de markt zijn werk doen en rolt er altijd een eerlijke prijs uit. Het is geen enkel probleem om dit soort bepalingen in de volmacht te zetten. Ik heb dat zelf al vaak genoeg gedaan en het werkt in de praktijk prima.

boedelvolmacht verkoop huis

Heeft de boedelgevolmachtigde recht op een vergoeding?

Meestal is de boedelgevolmachtigde ook erfgenaam en gaat het bijvoorbeeld om de erfenis van je vader of moeder. Dan lijkt het mij logisch dat je daar geen beloning voor ontvangt. Want een kind dat tot executeur is benoemd, krijgt daar meestal ook niks voor. Het lijkt me wel redelijk dat de boedelgevolmachtigde recht heeft op vergoeding van zijn onkosten. Denk aan reiskosten als je niet in de buurt woont en je de ontruiming en verkoop van de woning moet regelen.

Voorbeeld boedelvolmacht

Het voorbeeld hieronder is een ruime boedelvolmacht waarmee iemand alle handelingen kan verrichten die nodig zijn om de erfenis af te wikkelen. Deze variant is geschikt wanneer je iemand volledig vertrouwt en er veel geregeld moet worden. De volmacht zelf is onderhands, dus niet notarieel. De gebruikelijke gang van zaken is dat de notaris de volmacht maakt en de tekst overneemt in de verklaring van erfrecht. Dat laatste is wel een notariële akte. Uiteindelijk ontvangt de boedelgevolmachtigde dus een notarieel document waarin de volmacht wordt bevestigd. En dat is erg prettig voor de afwikkeling. Want instanties zien liever een officiële akte van de notaris dan een papiertje wat je zelf in elkaar hebt geknutseld.

boedelvolmacht voorbeeld
klik op het plaatje voor een pdf

Kun je een boedelvolmacht maken zonder notaris?

Ja, juridisch gezien kun je zelf een boedelvolmacht opstellen zonder kosten te maken bij een notaris. Zo’n volmacht is op zich geldig, maar het is de vraag wat je daar aan hebt in de praktijk. De bank verleent je pas toegang tot de rekening als je een verklaring van erfrecht laat zien. En daarvoor moet je naar de notaris. Dan kun je net zo goed gelijk een boedelvolmacht in de verklaring van erfrecht laten zetten.

Bij de notaris kom je er achter dat een boedelvolmacht leidt tot extra kosten. Misschien denk je dan slim te zijn door zelf de volmachten te maken en die mee te nemen naar de notaris. In dat geval kom je bedrogen uit. De notaris zet in de verklaring van erfrecht alleen een boedelvolmacht als hij die zelf heeft gemaakt. Dat komt vanwege de zorgplicht en identificatieplicht. De notaris moet de erfgenamen identificeren en controleren dat ze de inhoud van de volmacht begrijpen en uit vrije wil een handtekening willen zetten.

Overigens kun je bij sommige banken wel een boedelvolmacht regelen zonder notaris. Bijvoorbeeld bij de ING Bank. Denk aan de situatie dat er twee erfgenamen in de verklaring van erfrecht staan die elkaar geen volmacht geven. In dat geval kun je alleen voor de betalingen bij de bank alsnog een kleine boedelvolmacht geven voor alleen dat onderwerp.

Welk wetsartikel gaat over de boedelvolmacht?

Het erfrecht regelt het onderwerp boedelvolmacht niet. In het algemene vermogensrecht van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek vind je de regels die voor elke volmacht gelden. Daaruit zijn voor de boedelvolmacht de volgende wetsartikelen van belang:

boedelvolmacht wetsartikel

Kun je een boedelvolmacht intrekken?

Ja, elke volmacht kun je in beginsel intrekken. In een boedelvolmacht hoort wat mij betreft altijd een einddatum te staan. Om discussies te voorkomen, zou ik duidelijk laten opnemen dat een boedelvolmacht herroepelijk is. Zet nooit een handtekening voor een onherroepelijke boedelvolmacht. Afgezien van de vraag of die afspraak geldig is, hoor je dat simpelweg niet af te spreken.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Wat is een boedelvolmacht?

Een boedelvolmacht is een bijzondere volmacht waarmee een erfgenaam aan iemand anders de bevoegdheid verleent om de erfenis af te wikkelen. Degene die de volmacht krijgt, heet de “boedelgevolmachtigde”. De meeste boedelvolmachten zijn ruim, wat betekent dat de gevolmachtigde alle handelingen mag verrichten die nodig zijn om de erfenis af te wikkelen.

Wat staat er in een boedelvolmacht?

In een boedelvolmacht staan de personalia van de erfgenaam en de boedelgevolmachtigde, met een opsomming van de taken en verplichtingen.

Is een boedelvolmacht verplicht?

Niemand is verplicht om een boedelvolmacht te verlenen. Wel kan iemand je door de kantonrechter laten verplichten om binnen een bepaalde termijn een keuze te maken over de aanvaarding van de erfenis. Maar je hoeft dus geen volmacht te geven als je dat niet wilt.

Wat kost een boedelvolmacht?

Een boedelvolmacht kun je vastleggen in een onderhandse akte. Dit betekent dat een boedelvolmacht in beginsel niks kost omdat je hem zelf kunt maken. Maar in de praktijk willen bedrijven en instellingen niet werken met zelfgemaakte volmachten. Soms kun je bij een bank een volmacht regelen en hoef je dus niet naar de notaris. Maar die volmacht geldt alleen voor de bankrekening en niet voor de rest van de erfenis. De gebruikelijke werkwijze is dat je de boedelvolmacht door de notaris laat opnemen in een verklaring van erfrecht.