Boedelvolmacht voorbeeld

In dit blog vind je een antwoord op de meest gestelde vragen over de boedelvolmacht, met een gratis voorbeeld voor een ruime volmacht waarmee je de erfenis kunt afhandelen. Bekijk ook even de video met tips hieronder:

Wat is een boedelvolmacht?

Een boedelvolmacht is een volmacht waarmee je als erfgenaam iemand het recht geeft om voor jou een handtekening te zetten. Daarbij kun je denken aan de bank, de belastingen of het verkopen van het huis. Meestal gaat het dus om het afwikkelen van de hele erfenis. Het opstellen hiervan gebeurt na het overlijden door de notaris.

Voorbeeld boedelvolmacht

Dat er een boedelvolmacht in onderhandse vorm is, wordt door de notaris vermeld in een verklaring van erfrecht. Met een kopie van die akte kun je dus laten zien dat je een volmacht hebt. Het zelf opstellen van een boedelvolmacht zonder notaris heeft daarom meestal geen zin. Maar om je toch een beetje op weg te helpen kun je hieronder een voorbeeld boedelvolmacht downloaden. Bij een paar banken moet je wel langs de notaris voor een verklaring maar kun je de volmacht bij de bank regelen.

boedelvolmacht voorbeeld
klik op het plaatje voor een pdf

Wat mag een boedelgevolmachtigde?

De notaris kan een ruime of beperkte boedelvolmacht voor je maken. Daarmee wordt bedoeld of de boedelgevolmachtigde veel of weinig mag. Je mag zelf weten wat je in de volmacht zet. Het kan alleen gaan over het beheren van de erfenis. Maar je kunt ook een volmacht geven voor het verkopen van het huis of het verdelen van de erfenis. Mijn voorbeeld voor je boedelvolmacht gaat er van uit dat je elkaar volledig vertrouwt en daarom een ruime volmacht geeft.

Welk wetsartikel gaat over de boedelvolmacht?

In het erfrecht vind je geen wetsartikel over de boedelvolmacht. Het onderwerp volmacht staat in een ander hoofdstuk van de wet. Voor de boedelvolmacht is daaruit het volgende van belang:

boedelvolmacht wetsartikel

Kun je een boedelvolmacht intrekken?

Als je niet meer wilt dat iemand anders voor jou de erfenis afwikkelt, dan kun je de boedelvolmacht intrekken. Neem in dat geval altijd contact op met je notaris omdat die jouw volmacht bewaart. De notaris kan je vertellen wat je nog meer moet doen. Dit verschilt per geval. Het hangt er ook maar net vanaf wat het probleem is dat je wilt oplossen. Het herroepen van de volmacht werkt niet terug dus “gedane zaken nemen geen keer”.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Wat is een boedelvolmacht?

Een boedelvolmacht is een volmacht waarmee je als erfgenaam iemand het recht geeft om voor jou een handtekening te zetten. Daarbij kun je denken aan de bank, de belastingen of het verkopen van het huis. Meestal gaat het dus om het afhandelen van de hele erfenis. Het opstellen hiervan gebeurt na het overlijden door de notaris.

In dit blog kun je meer lezen over de boedelvolmacht.

Waar kan ik een voorbeeld boedelvolmacht downloaden?

Wat mag een boedelgevolmachtigde?

De notaris kan een ruime of beperkte boedelvolmacht voor je maken. Daarmee wordt bedoeld of de boedelgevolmachtigde veel of weinig mag. Je mag zelf weten wat je in de volmacht zet. Het kan alleen gaan over het beheren van de erfenis. Maar je kunt ook een volmacht geven voor het verkopen van het huis of het verdelen van de erfenis. Mijn voorbeeld voor je boedelvolmacht gaat er van uit dat je elkaar volledig vertrouwt en daarom een ruime volmacht geeft.

De boedelvolmacht wordt door de notaris vastgelegd in een verklaring van erfrecht, waarover je meer kunt lezen in dit blog.

Welk wetsartikel gaat over de boedelvolmacht?

In het erfrecht vind je geen wetsartikel over de boedelvolmacht. Het onderwerp volmacht heeft een eigen hoofdstuk in de wet. Voor de boedelvolmacht is daaruit het volgende van belang:

Artikel 3:60 lid 1 Burgerlijk Wetboek:
Volmacht is de bevoegdheid die een volmachtgever verleent aan een ander, de gevolmachtigde, om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten.
Artikel 3:62 lid 2 Burgerlijk Wetboek:
Een bijzondere volmacht die in algemene bewoordingen is verleend, strekt zich slechts uit tot daden van beschikking indien dit ondubbelzinnig is bepaald. Niettemin strekt een volmacht die voor een bepaald doel is verleend, zich uit tot alle daden van beheer en van beschikking die dienstig kunnen zijn tot het bereiken van dit doel.
Artikel 3:66 lid 1 Burgerlijk Wetboek:
Een door de gevolmachtigde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid in naam van de volmachtgever verrichte rechtshandeling treft in haar gevolgen de volmachtgever.
Artikel 3:70 Burgerlijk Wetboek:
Hij die als gevolmachtigde handelt, staat jegens de wederpartij in voor het bestaan en de omvang van de volmacht, tenzij de wederpartij weet of behoort te begrijpen dat een toereikende volmacht ontbreekt of de gevolmachtigde de inhoud van de volmacht volledig aan de wederpartij heeft medegedeeld.
Artikel 3:72 Burgerlijk Wetboek:
Een volmacht eindigt: …. door herroeping door de volmachtgever