In de bijstand en toch je erfenis houden? Zo doe je dat

Liever niet je uitkering van de bijstand kwijt raken als je een erfenis krijgt? Op basis van ervaringen van anderen over de bijstand en het ontvangen van een erfenis heb ik de tips hieronder op een rij gezet.

Onterven is beter dan de erfenis verwerpen als je in de bijstand zit

De moeder van Frank heeft € 25.000 spaargeld. Frank heeft nog een broer, Erik, met wie hij goed overweg kan. Als de moeder van Frank overlijdt, erft hij € 12.500. Frank wil de erfenis liever verwerpen omdat hij anders zijn bijstand kwijt raakt. Maar de gemeente zal in dat geval doen alsof Frank toch € 12.500 heeft ontvangen. Hij had het kunnen krijgen dus hij mocht er geen afstand van doen.

bijstand en erfenis verwerpen

De oplossing hiervoor is dat de moeder van Frank een testament maakt met ongelijke erfdelen. Erik krijgt meer (€ 18.750) en Frank minder (€ 6.250). Frank krijgt daardoor precies zijn legitieme portie en dat is onder het maximale bedrag aan spaargeld wat hij mag hebben voor de bijstand. Hij houdt hierdoor zijn uitkering en hoeft de erfenis niet te verwerpen. Frank en Erik vinden het prima. Ze weten er beiden van en onderling lossen ze het wel op.

Slim testament voor echtparen

Els is met haar ouders naar de notaris gegaan voor advies over een testament. De ouders van Els zijn 68 jaar en haar vader heeft niet zo lang meer te leven. Ze hebben vier kinderen en een vermogen van € 100.000. Els is 43 jaar en heeft zelf twee volwassen kinderen die niet meer thuis wonen. Na haar scheiding heeft ze geen werk kunnen vinden. Ze zit daardoor al jaren in de bijstand.

bijstandsuitkering erfenis ervaringen

Als de vader van Els overlijdt, gaat de hele erfenis eerst naar haar moeder. In ruil daarvoor krijgen de vier kinderen elk een vordering van € 10.000. Het vermogen van Els is daardoor hoger dan de maximale € 6.295. Dit betekent dat ze geen recht meer heeft op een uitkering. Maar de bijstand loopt toch door omdat zij haar vordering uit de erfenis nog niet kan opeisen bij de langstlevende ouder. Pas als haar moeder overlijdt en Els haar € 10.000 heeft ontvangen, moet zij daarvan een groot deel terugbetalen aan de gemeente. Op dat moment krijgt Els ook nog € 15.000 uit de erfenis van haar moeder. Haar bijstand zal daarom stoppen op het moment dat zij de erfenis van haar moeder heeft ontvangen.

bijstand en erfenis

Het slimme testament waarmee Els toch haar bijstand mag houden

Zowel Els als haar ouders willen voorkomen dat Els haar uitkering stopt. Ze hebben daarom aan de notaris gevraagd wat de ervaringen van andere families zijn over de bijstand en het krijgen van een erfenis. Na het gesprek met de notaris heeft de vader van Els een nieuw testament gemaakt. Wanneer hij overlijdt, gaat de hele erfenis nog steeds naar haar moeder. De andere drie kinderen krijgen elk een vordering van € 12.500 die elk jaar groeit met 6% rente. De kinderen van Els krijgen samen een vordering van € 7.500 die ook elk jaar groeit met 6% rente. Els krijgt een vordering van € 5.000 zonder rente. Dit is precies gelijk aan haar legitieme portie en ook onder de norm voor de bijstand.

Als de moeder van Els 14 jaar later overlijdt, is de rente zover opgelopen dat Els alleen maar € 5.000 ontvangt uit de erfenis van haar vader. Uit de erfenis van haar moeder krijgt ze niks. Haar bijstand loopt dus door en ze hoeft geen cent van de erfenis terugbetalen aan de gemeente.

Een BEM clausule regelen voor een minderjarige?

Uit deze zaak blijkt dat het slim kan zijn om een BEM clausule te regelen als je iets nalaat aan een minderjarige van wie de ouder in de bijstand zit. Denk aan het geval dat je kind in de bijstand zit en je de erfenis daarom aan je kleinkind wilt geven.

Je houdt recht op Wajong als je een erfenis krijgt

Veel ouders maken zich ten onrechte zorgen over de Wajong uitkering van hun kind. Hiervoor geldt geen maximaal vermogen. Je kind houdt dus recht op zijn Wajong uitkering als hij een erfenis krijgt. Laat je een grote erfenis na en kan je kind dat zelf niet beheren? Dan kun je een bewind opnemen in je testament. Je kunt daarmee zelf een persoon aanwijzen die op de erfenis past voor je kind.

Houd je recht op bijstand als de erfenis onder bewind staat?

Het idee achter een erfenis onder bewind is dat je er niet aan mag komen en dus recht houdt op bijstand. In deze zaak was de rechter het daar niet mee eens. De gemeente mocht van de erfgenaam eisen dat hij in actie kwam. Denk aan het starten van een procedure om het bewind er af te krijgen. Of het eisen van een uitkering uit de erfenis zodat een uitkering van de gemeente niet nodig is.

bijstand en erfenis onder bewind

Vooral ouders met een groter vermogen zullen zich afvragen of met een bewind op de erfenis de bijstandsuitkering in stand blijft. Ik heb mijn twijfels daarover. Je zou het dan helemaal dicht moeten timmeren zodat het kind echt niks meer heeft aan de erfenis. Maar in dat geval heeft je kind meerdere opties om het bewind aan te vechten. Ik vermoed dat de gemeente meestal aan het langste eind zal trekken. Ook in deze recente zaak was dat het geval. Een tweetrap testament heeft ook geen zin als je kind in de bijstand zit.

wajong uitkering en een erfenis

Meer lezen?