Beneficiair aanvaarden, wat is dat en wanneer heeft het zin?

Weet je niet zeker of de erfenis wel positief is? In dit blog leg ik uit hoe je door het beneficiair aanvaarden beschermd bent tegen de schulden.

Wat is beneficiair aanvaarden?

Beneficiair aanvaarden zorgt er voor dat je niet opdraait voor de schulden in de nalatenschap. Je bent dus wel erfgenaam maar hoeft de schulden niet te betalen uit je eigen vermogen.

beneficiair aanvaarden erfenis

Wanneer heeft het zin om een erfenis beneficiair te aanvaarden?

Piet erft van zijn vader een woning met daarop een hypotheek van € 150.000. Er staat geen geld op de bank en de inboedel is niks waard. Volgens de makelaar gaat de woning tussen € 140.000 en € 160.000 opbrengen. Na overleg met de notaris heeft Piet gekozen voor het beneficiair aanvaarden van de erfenis. Als het lukt om de woning te verkopen voor € 160.000 dan mag Piet de overwaarde zelf houden. Brengt de woning maar € 140.000 op dan gaat dit bedrag naar de bank. Piet hoeft de rest van de hypotheek niet terug te betalen.

ik aanvaard zuiverik verwerpik aanvaard beneficiair
Wat kost hetGratis€ 134€ 134
Ben je erfgenaamJaNeeJa
Beschermt de wet je tegen schuldenNeeJaJa
Wie wikkelt erfenis afJij, executele of volmacht gevenJij in elk geval nietJij, executele, volmacht geven of vereffening
Wat als de erfenis negatief blijktJouw probleemNiet jouw probleemNiet jouw probleem
Wat als de erfenis positief blijktJij krijgt wat er over isPech, jij krijgt niksJij krijgt wat er over is

Weet je niet zeker of de erfenis wel positief is? Dan heeft het altijd zin om de erfenis op deze manier te aanvaarden. Voor maar € 134 (tarief 2023) weet je zeker dat je nooit opdraait voor de schulden.

(dit filmpje is van de KNB)

Kun je de beneficiaire aanvaarding zelf regelen bij de rechtbank?

Ja, beneficiair aanvaarden kun je zelf regelen met een formulier van de rechtbank. Je kunt het ook door de notaris laten doen maar zelf regelen is goedkoper. Zijn er meer erfgenamen? Als één beneficiair wil aanvaarden, dan kan een tweede daar zonder kosten bij op. Je moet dit dan wel samen in één keer doen. Wie later naar de rechtbank gaat, moet opnieuw betalen. Dus als je slim bent, ga je samen naar de rechtbank.

formulier beneficiair aanvaarden

Wat moet je doen na het beneficiair aanvaarden van de nalatenschap?

Zijn er meer schulden dan bezittingen? Wat er is, moet in dat geval eerlijk worden verdeeld. Daarvoor heeft de rechtbank een mooie handleiding gemaakt die je hier kunt vinden. De rechtbank helpt je ook een eindje op weg met deze boedelbeschrijving die je zelf verder kunt invullen.

Of het slim is om hier zelf mee bezig te gaan? Ik vind van niet. Dit is een lastig deel van de wet. Als de erfenis groot genoeg is, dan kun je ook een notaris vragen om de erfenis voor jou af te wikkelen. Als je dat goed regelt, dan kan de notaris uit de erfenis worden betaald en kost het jou dus niks.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Wat is beneficiair aanvaarden?

Beneficiair aanvaarden zorgt er voor dat je als erfgenaam niet opdraait voor de schulden in de nalatenschap. Je bent dus wel erfgenaam maar hoeft de schulden niet te betalen uit je eigen vermogen.

In dit blog leg ik met een voorbeeld uit hoe dat werkt.

Artikel 4:190 Burgerlijk Wetboek:
“Een erfgenaam kan een nalatenschap aanvaarden of verwerpen. Een aanvaarding kan zuiver geschieden of onder voorrecht van boedelbeschrijving.”

Artikel 4:191 Burgerlijk Wetboek:
“De in het vorige artikel bedoelde keuze wordt gedaan door het afleggen van een daartoe strekkende verklaring ter griffie van de rechtbank van het sterfhuis. De verklaring wordt in het boedelregister ingeschreven.”

Artikel 4:184 Burgerlijk Wetboek:
“Een erfgenaam is niet verplicht een schuld der nalatenschap ten laste van zijn overig vermogen te voldoen, tenzij hij … zuiver aanvaardt … ”

Wanneer heeft het zin om een erfenis beneficiair te aanvaarden?

Weet je niet zeker of de erfenis wel positief is? Dan heeft het altijd zin om de erfenis op deze manier te aanvaarden. Voor maar € 134 (tarief 2023) weet je zeker dat je niet opdraait voor de schulden.

Kun je de beneficiaire aanvaarding zelf regelen bij de rechtbank?

Ja, beneficiair aanvaarden kun je zelf regelen met een formulier van de rechtbank. Je kunt het ook door de notaris laten doen maar zelf regelen is goedkoper. Zijn er meer erfgenamen? Als één beneficiair wil aanvaarden, dan kan een tweede daar zonder kosten bij op. Je moet dit dan wel samen in één keer doen. Wie later naar de rechtbank gaat, moet opnieuw betalen. Dus als je slim bent, ga je samen naar de rechtbank.

Wat moet je doen na de beneficiaire aanvaarding van de erfenis?

Zijn er meer schulden dan bezittingen? Wat er is, moet in dat geval eerlijk worden verdeeld. Daarvoor heeft de rechtbank een mooie handleiding gemaakt. De rechtbank helpt je ook een eindje op weg met een boedelbeschrijving die je zelf verder kunt invullen.

Of het slim is om hier zelf mee bezig te gaan? Ik vind van niet. Dit is een lastig deel van de wet. Als de erfenis groot genoeg is, dan kun je ook een notaris vragen om de erfenis voor jou af te wikkelen. Als je dat goed regelt, dan kan de notaris uit de erfenis worden betaald en kost het jou dus niks.