Beneficiair aanvaarden, tot welke termijn kan dat?

Voor het beneficiair aanvaarden geldt geen termijn. Het korte antwoord is dus dat je dit kunt doen zolang je nog geen andere keuze hebt gemaakt. Maar in die woorden schuilt een gevaar. Want je kunt ook zonder iets te tekenen erfgenaam worden. Dus lees vooral verder als je niet wilt opdraaien voor de schulden!

beneficiair aanvaarden hoe lang duurt dat

Kun je iemand die niet reageert een termijn stellen voor het beneficiair aanvaarden?

Ja, dat kan. Als jij zelf zuiver hebt aanvaard, dan kun je de kantonrechter vragen om een andere erfgenaam die niet reageert een termijn te stellen voor de beneficiaire aanvaarding. Verloopt die termijn zonder een keuze dan heeft die erfgenaam ook zuiver aanvaard. Heb jij zelf beneficiair aanvaard? Dan aanvaardt een andere erfgenaam die geen keuze maakt vanzelf ook beneficiair 3 maanden nadat je hem laat weten wat jouw keuze was. Die andere erfgenaam hoeft daarvoor dus geen kosten te maken.

Kun je alsnog beneficiair aanvaarden als je later schulden ontdekt?

Een paar jaar geleden zijn de regels voor het aanvaarden van de erfenis veranderd. Als je er later pas achter komt dat er schulden zijn, dan kun je tot een termijn van drie maanden vragen of je alsnog beneficiair mag aanvaarden. Verwerpen is dan dus niet meer mogelijk maar je bent wel beschermd tegen schulden.

beneficiair aanvaarden termijn

Beneficiair aanvaarden, hoe lang duurt dat?

Voor het beneficiair aanvaarden moet je een volmacht tekenen bij de rechtbank. Daarna wordt er een akte gemaakt en daarvan krijg je een kopie. Pas als je die kopie hebt, kun je echt bewijzen dat het geregeld is. Hoe lang dat duurt? Dit verschilt per geval en per rechtbank. Het kan een paar dagen duren maar ook meerdere weken. Zorg in ieder geval dat je meteen een kopie van de volmacht krijgt. Dan heb je toch iets van bewijs. Kijk op de site van de rechtbank voor meer info.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Tot welke termijn kun je een erfenis beneficiair aanvaarden?

Voor het beneficiair aanvaarden geldt geen termijn. Het korte antwoord is dus dat je dit kunt doen zolang je nog geen andere keuze hebt gemaakt. Maar in die woorden schuilt een gevaar. Want je kunt ook zonder iets te tekenen erfgenaam worden.

Lees dit blog als je niet wilt opdraaien voor de schulden!

Artikel 4:192 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek:
“Een erfgenaam aanvaardt de nalatenschap zuiver ….. doordat hij overeenkomsten aangaat strekkende tot vervreemding …. van goederen van de nalatenschap.”
 

Artikel 4:184 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek:
“Een erfgenaam is niet verplicht een schuld der nalatenschap ten laste van zijn overig vermogen te voldoen, tenzij hij …. zuiver aanvaardt.”

Kun je iemand die niet reageert een termijn stellen voor het beneficiair aanvaarden?

Ja, dat kan. Als jij zelf zuiver hebt aanvaard, dan kun je de kantonrechter vragen om een andere erfgenaam die niet reageert een termijn te stellen voor de beneficiaire aanvaarding. Verloopt die termijn zonder een keuze dan heeft die erfgenaam ook zuiver aanvaard. Heb jij zelf beneficiair aanvaard? Dan aanvaardt een andere erfgenaam die geen keuze maakt vanzelf ook beneficiair 3 maanden nadat je hem laat weten wat jouw keuze was.

Artikel 4:192 Burgerlijk Wetboek:
“Indien een erfgenaam zijn keuze nog niet heeft gedaan, kan de kantonrechter hem daarvoor op verzoek van een belanghebbende een termijn stellen … Laat de erfgenaam de termijn verlopen zonder inmiddels een keuze te hebben gedaan, dan wordt hij geacht de nalatenschap zuiver te aanvaarden … Een erfgenaam die nog geen keuze heeft gedaan, wordt geacht beneficiair te aanvaarden, wanneer een of meer zijner mede-erfgenamen door een verklaring beneficiair aanvaarden, tenzij hij alsnog de nalatenschap zuiver aanvaardt of verwerpt binnen drie maanden nadat hij van die beneficiaire aanvaarding kennis heeft gekregen …“

Kun je alsnog beneficiair aanvaarden als je later schulden ontdekt?

Een paar jaar geleden zijn de regels voor het aanvaarden van de erfenis veranderd. Als je er later pas achter komt dat er schulden zijn, dan kun je tot een termijn van drie maanden vragen of je alsnog beneficiair mag aanvaarden. Verwerpen is dan dus niet meer mogelijk maar je bent wel beschermd tegen schulden.

Artikel 4:194a van het Burgerlijk Wetboek zegt er het volgende over:
Een erfgenaam die na zuivere aanvaarding bekend wordt met een schuld van de nalatenschap, die hij niet kende en ook niet behoorde te kennen, wordt, indien hij binnen drie maanden na die ontdekking het verzoek daartoe doet, door de kantonrechter gemachtigd om alsnog beneficiair te aanvaarden.

Beneficiair aanvaarden, hoe lang duurt dat?

Voor het beneficiair aanvaarden moet je een volmacht tekenen bij de rechtbank. Daarna wordt er een akte gemaakt en daarvan krijg je een kopie. Pas als je die kopie hebt, kun je echt bewijzen dat het geregeld is. Hoe lang dat duurt? Dit verschilt per geval en per rechtbank. Het kan een paar dagen duren maar ook meerdere weken. Zorg in ieder geval dat je meteen een kopie van de volmacht krijgt. Dan heb je toch iets van bewijs.

Check ook mijn blog met meer uitleg over beneficiair aanvaarden.