Beneficiair aanvaarden heeft deze 4 nadelen

Als je een erfenis krijgt komt er heel wat op je af. Zeker als je nog nooit erfgenaam bent geweest, weet je misschien niet waar je moet beginnen. Eén van de eerste stappen die je hoort te zetten, is de keuze voor het al dan niet aanvaarden van de erfenis. Als je een erfenis aanvaardt, dan kun je dit zuiver of beneficiair doen. Beneficiair aanvaarden betekent dat je beschermd bent tegen schulden. Dat lijkt daarom een verstandige keuze. Toch heeft het beneficiair aanvaarden van de erfenis een paar flinke nadelen.

1. De kosten van de rechtbank

Als je een erfenis zuiver wilt aanvaarden, hoef je geen kosten te maken. Je kunt gewoon aan de slag gaan met de afwikkeling zonder een formele handeling bij de rechtbank of de notaris. Dat heeft wel tot gevolg dat je persoonlijk verhaal gaat bieden voor de schulden van de overledene. Als je niet weet of er schulden zijn, kun je uit voorzorg beneficiair aanvaarden. Dit brengt ons bij het eerste nadeel van beneficiair aanvaarden. Het is niet gratis.

Als je kiest voor beneficiair aanvaarden, moet er een akte worden opgesteld bij de rechtbank. Daarvoor brengt de rechtbank kosten in rekening. Deze kosten worden ook wel “leges” genoemd. Gelukkig kun je besparen op deze kosten door als erfgenamen samen beneficiair te aanvaarden. Want de leges betaal je niet per erfgenaam maar per akte. En er kunnen meerdere erfgenamen in één akte staan.

Toch blijft het jammer dat je kosten moet maken terwijl je niet weet of het zin heeft. Want als er geen schulden blijken te zijn, maak je deze kosten voor niets.

2. Wel aansprakelijk, maar geen verhaal

Als je een erfenis aanvaardt, gaan alle bezittingen en schulden op jou over als erfgenaam. Dit is ook het geval bij een beneficiaire aanvaarding en ook als de erfenis negatief is. Jij wordt dus officieel schuldenaar en bent jegens de schuldeisers aansprakelijk voor de schulden. De beneficiaire aanvaarding heeft tot gevolg dat alleen de erfenis verhaal biedt voor de schuldeisers. Jouw eigen privé vermogen is beschermd. Daarop kan een schuldeiser van de overledene in beginsel geen verhaal nemen.

Maakt dit wat uit? Jazeker! Dat je aansprakelijk bent, betekent dat je verplichtingen hebt ten opzichte van de schuldeisers. Zoals de verplichting om de schulden te betalen, voor zover de erfenis toereikend is. Beneficiair aanvaarden betekent dus niet dat jij de bezittingen krijgt en dat de schuldeisers het nakijken hebben. Als jurist zou je kunnen zeggen dat je van deze aansprakelijkheid geen last hebt omdat je eigen vermogen toch geen verhaal biedt. Maar misschien denk jij daar wel heel anders over. Sommige mensen kiezen om deze reden voor verwerping. Dan ben je er in één keer helemaal van af.

3. Je bent verplicht om de erfenis af te wikkelen

Eén van de nadelen van beneficiair aanvaarden is dat je de erfenis gewoon moet afwikkelen. Als je de erfenis verwerpt, ben je geen erfgenaam en hoef je verder niks te regelen. Een beneficiaire erfgenaam moet meer doen dan een zuivere erfgenaam. Want de erfenis moet volgens officiële regels worden afgewikkeld. Doe je dat niet? Dan zou je daar wel eens heel erg spijt van kunnen krijgen. Onder het tweede punt schreef ik dat je eigen vermogen “in beginsel” geen verhaal biedt. Met deze woorden bedoelen juristen dat er uitzonderingen zijn.

Wikkel je de erfenis niet goed af? Bijvoorbeeld doordat je het geld van de bankrekening haalt en geen contact opneemt met de schuldeisers? Dan kun je op grond van de wet alsnog persoonlijk verhaal gaan bieden. In dat geval kunnen de schuldeisers van de overledene achter jouw eigen vermogen aangaan. Denk bijvoorbeeld aan je eigen spaargeld. Dit is alleen veilig als je de erfenis netjes afwikkelt.

Zijn er alleen schulden en geen “baten” en valt er dus eigenlijk niks af te wikkelen? Dan kun je aan de kantonrechter vragen om de vereffening op te heffen. Dat klinkt mooier dan het is. Zo moet het huis bijvoorbeeld nog steeds leeg. Want door het aanvaarden van de erfenis zijn het jouw spullen geworden. Ook als de kantonrechter de vereffening opheft.

beneficiair aanvaarden nadelen

Twijfel je over de wijze van de aanvaarding en afwikkeling? Wil je bijvoorbeeld een gevolmachtigde aanwijzen of een vereffenaar laten benoemen? Ga dan eerst naar de notaris voor advies. Je hebt bijna altijd een verklaring van erfrecht nodig voordat je aan de gang kunt met de afwikkeling. Als je toch naar de notaris moet, dan kun je dat maar beter direct doen.

Wanneer je een kleine erfenis krijgt, is het extra belangrijk om de kosten in de gaten te houden. Notarissen mogen zelf hun tarieven bepalen. Dit heeft tot gevolg dat er grote prijsverschillen zijn. De kosten voor een verklaring van erfrecht lopen uiteen van € 349 tot € 1.244 (bron). Vraag daarom altijd een paar offertes op voordat je een notaris kiest. Je vindt de tarieven bij jou in de buurt op deze pagina. Vul een plaatsnaam in en je ziet direct hoeveel geld je kunt besparen.

4. De kosten voor een vereffenaar

Als er een executeur is benoemd, hoef je de erfenis niet zelf af te wikkelen. Dit wordt geregeld door de executeur. Maar dat is niet het geval als de erfenis negatief is. Dan is de executeur niet meer bevoegd en moeten de erfgenamen zelf de erfenis afwikkelen. Was er helemaal geen executeur benoemd? Bijvoorbeeld omdat de overledene geen testament had? Ook in dat geval moeten de erfgenamen zelf de erfenis afwikkelen.

Hierop is één uitzondering. De erfgenamen hoeven de erfenis niet af te wikkelen als de rechter een vereffenaar benoemt. Dit kan op verzoek van een erfgenaam. Bijvoorbeeld omdat de erfgenamen het niet eens zijn over hoe het verder moet. Helaas kan deze aanvraag alleen via een advocaat. Die moet een verzoekschrift opstellen en indienen bij de rechtbank. Dit kost al snel duizend euro. Bovendien wil een vereffenaar alleen aan de slag als hij of zij ook betaald kan worden. In een kleine erfenis kan dit een probleem zijn.

Deze extra kosten zijn een duidelijk nadeel van beneficiair aanvaarden. Het kan een reden zijn om de erfenis te verwerpen. Je kunt dit zelf regelen bij de rechtbank, zonder notaris of advocaat. Toch raad ik je aan om altijd eerst contact op te nemen met een notaris. Want misschien is er een testament en blijk jij geen erfgenaam te zijn. Of kun je over het hoofd zien dat je kinderen erfgenaam worden als jij verwerpt. Daar schiet je weinig mee op.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Waarom zou je niet beneficiair aanvaarden?

De belangrijkste reden om niet te kiezen voor beneficiair aanvaarden is dat je nog steeds de erfenis moet afwikkelen. Ook als de erfenis negatief is en jij dus niks krijgt, moet je gewoon aan de slag met de afwikkeling. Zo moet je bijvoorbeeld bezittingen verkopen en de opbrengst eerlijk verdelen over de schuldeisers.

Wat mag wel en niet bij beneficiair aanvaarden?

Als je een erfenis beneficiair aanvaardt, moet je aan de slag met de vereffening. Op deze pagina vind je een stappenplan. Het is belangrijk om te weten dat er dingen zijn die je niet mag doen, anders draai je alsnog op voor de schulden.

Wie betaalt de notaris bij beneficiair aanvaarden?

Voor het beneficiair aanvaarden of verwerpen van een erfenis heb je geen notaris nodig. Je kunt dit zelf regelen bij de rechtbank. Schakel je wel een notaris in voor advies of begeleiding? Dan moet je de kosten zelf betalen. Is de notaris executeur of vereffenaar? Dan worden de kosten van de notaris uit de erfenis betaald. Pas dus op met het geven van een opdracht aan een notaris die geen executeur of vereffenaar is. Want mogelijk draai je daardoor zelf op voor de kosten!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *