Bankrekening leeghalen voor overlijden is vragen om ellende!

Kun je door het leeghalen van een bankrekening vóór het overlijden onder de erfbelasting uitkomen? Of iemand feitelijk onterven? Of een verklaring van erfrecht overbodig maken? In dit blog ontdek je hoe het zit.

Voor de erfbelasting werkt het niet

Stel je hebt € 50.000 op de bank staan en je erfgenaam is je enige kind. Je erfenis is groter dan de vrijstelling. Kun je door het leeghalen van de bankrekening voor het overlijden onder de erfbelasting uitkomen? Het antwoord daarop is nee, dat werkt niet. Een schenking kort voor het overlijden is belast met erfbelasting. Je betaalt dus gewoon belasting alsof het geld nog op de rekening staat.

bankrekening leeghalen voor overlijden

Wie een kuil graaft voor een ander

Het komt wel eens voor dat iemand twee erfgenamen achterlaat en dat één van beiden geld achterhoudt voor de ander. Daarop staat een flinke wettelijke sanctie. Als je vermogen verzwijgt voor de andere erfgenaam, moet je niet alleen zijn helft teruggeven maar raak je ook je eigen helft kwijt!

overlijden niet melden bij bank strafbaar

Is het overlijden niet melden bij de bank strafbaar?

Stel je haalt de rekening leeg en een andere erfgenaam klaagt daarover bij de bank. Bijvoorbeeld omdat je dit hebt gedaan na het overlijden terwijl je daar geen volmacht voor had. De bank kan in dat geval maatregelen tegen je nemen. Zoals het opzeggen van de klantrelatie met degene die de rekening leeg heeft gehaald. Daarnaast heeft de bank nog een intern en extern verwijzingsregister waarin je echt niet wilt belanden. Het overlijden niet melden bij de bank hoeft niet strafbaar te zijn maar kan wel voor flinke problemen zorgen.

Geen geld is geen verklaring van erfrecht?

Bespaar je wel echt geld als je kiest voor een schenking om een verklaring van erfrecht te vermijden? Kinderen hebben voor de schenkbelasting een veel lagere vrijstelling dan voor de erfbelasting. Het kan zijn dat je over een schenking 10% belasting betaalt terwijl de erfenis vrijgesteld was geweest. De ene kostenpost vervangen door een andere, daar schiet je niet veel mee op.

Geld zoek maken verlaagt de legitieme niet

Stel je vader of moeder heeft jou tot enig erfgenaam benoemd. En vlak voor het overlijden haal je de bankrekening leeg omdat je onterfde broer een beroep gaat doen op de legitieme portie. Deze truc gaat niet werken. De legitieme wordt berekend over de erfenis en schenkingen. Wat je kort voor het overlijden weg geeft, telt dus gewoon mee. De legitieme verandert er niet door.

Meer lezen?

geld opnemen na overlijden strafbaar

Veelgestelde vragen:

Wie geeft het overlijden door aan de bank?

De gemeente zet het overlijden in de Basisregistratie Personen. Hierdoor weten de belastingdienst, het pensioenfonds, de zorgverzekering en andere instanties ook van het overlijden. De bank is hier niet aan gekoppeld. De bank weet pas van het overlijden als de erfgenamen dit doorgeven.

Welke rekeningen worden geblokkeerd bij overlijden?

Normaal gezien blokkeert de bank alle rekeningen die alleen op naam van de overledene staan. Het is gebruikelijk dat de achterblijvende partner toegang houdt tot een en/of-rekening.

Werkt een bankvolmacht nog na overlijden?

Nee, een bankvolmacht eindigt op grond van de wet bij overlijden. Ook als je nog wel toegang hebt tot de rekening, mag je de volmacht dus niet meer gebruiken.

Is geld opnemen na overlijden strafbaar?

Het opnemen van geld van een bankrekening terwijl je daar geen recht op hebt, kan strafbaar zijn wegens verduistering.