Artikel 1 88 BW is vaker van toepassing dan je denkt

Wie getrouwd is, mag op grond van artikel 1 88 BW sommige dingen alleen maar regelen met toestemming van zijn echtgenoot. Het maakt daarbij niet uit of je huwelijkse voorwaarden hebt.

Wat staat er precies in artikel 1 88 BW?

Artikel 1 88 van het Burgerlijk Wetboek somt een aantal rechtshandelingen op die de andere echtgenoot kan vernietigen als er geen toestemming voor is gegeven. Een voorbeeld is het vestigen van een hypotheek op de echtelijke woning. Dat gaat eigenlijk nooit mis want daarvoor moet je langs de notaris en die houdt dit wel in de gaten. Een ander voorbeeld is de verkoop van de woning waar je samen in woont. Dat kan wel mis gaan omdat de makelaar de koopakte maakt. En die kan niet bij de gemeente in de computer kijken of er nog andere mensen op dat adres wonen.

artikel 1 88 bw

Voorbeeld 1: verkoop van een huis op één naam

Anita en Richard zijn getrouwd in 2018 met huwelijkse voorwaarden. Richard is toen bij Anita gaan wonen omdat zij al een koophuis had. Hun eerste kindje is op komst en daarom gaan ze verhuizen. Samen hebben ze een ander huis gekocht. Anita heeft al snel een koper gevonden voor haar oude huis. De notaris eist dat Richard ook tekent voor de verkoop. Anita snapt daar niks van. Het is haar huis en ze hebben huwelijkse voorwaarden. Maar voor artikel 1 88 BW maakt dat niet uit. Het doet er niet toe wie eigenaar is. De huwelijkse voorwaarden maken ook niet uit voor de vraag of toestemming nodig is van je echtgenoot. Richard woont er ook en nu ze getrouwd zijn, mag Anita het huis alleen verkopen als Richard dat goed vindt.

Voorbeeld 2: samen met anderen een lening aangaan voor de aankoop van een pand

Vier huisartsen besluiten om samen verder te gaan met een grote praktijk onder één dak. Ze laten een nieuw pand bouwen en lenen daarvoor samen geld bij de ING Bank. De huisartsen zijn alle vier getrouwd. Het komt als een verrassing dat de bank 8 handtekeningen eist onder de offerte. Dit komt doordat ze alle vier hoofdelijk medeschuldenaar gaan zijn. En dat mag op grond van artikel 1 88 BW alleen met toestemming van je echtgenoot. Twee stellen hadden al huwelijkse voorwaarden. De andere twee gaan meteen naar de notaris om alsnog voorwaarden te maken. Want het is niet de bedoeling dat de partners risico lopen voor de schulden van de praktijk.

Voorbeeld 3: een grote schenking doen

Peter heeft zijn eerste huis gekocht en over een week is de overdracht bij de notaris. Zijn vader heeft een ton gestort bij de notaris en daarbij vermeld “schenking”. De notaris heeft gevraagd om een schenkingsakte. Anders mag dit geld niet worden gebruikt voor de aankoop. Wanneer Peter daarvan een kopie inlevert bij de notaris, blijkt hierop geen handtekening te staan van zijn stiefmoeder. En dat is wel nodig. Want wie getrouwd is, mag alleen een grote schenking doen als zijn echtgenote dat goed vindt.

Meer lezen?