Akte van levering voorbeeld

Heb je een huis gekocht en ga je daarom binnenkort naar de notaris? In dit blog leg ik met een voorbeeld uit wat een akte van levering is. Ook geef ik een antwoord op de meest gestelde vragen over de akte van levering.

Wat is een akte van levering?

Een akte van levering is een door de notaris gemaakte akte waarbij een onroerende zaak wordt geleverd aan de koper. Daarbij kun je denken aan de koop van een huis. Een ander voorbeeld waarvoor je een akte van levering nodig hebt, is de koop van een weiland, een appartement of een bedrijfspand. De koper wordt eigenaar op het moment dat de akte van levering is ingeschreven bij het kadaster.

Waar kun je de akte van levering opvragen als je die kwijt bent?

Als je de akte van levering kwijt bent dan kun je een kopie opvragen bij de notaris of het kadaster. De originele akte ligt bij de notaris in de kluis. Het kadaster bewaart daarom een digitaal afschrift. Van beide kun je een kopie opvragen. In de mail heb je misschien nog een concept akte van levering. Meestal is dat voldoende.

Waar kun je de koopakte opvragen?

De koopakte is normaal gezien niet ingeschreven en kun je daarom niet bij het kadaster opvragen. Meestal wordt de koopakte door de makelaar gemaakt. Als het goed is, heeft de makelaar dan een kopie. Wanneer je een huis koopt in Amsterdam wordt de koopakte door de notaris gemaakt. Soms bewaart de notaris de koopakte samen met de akte van levering in de kluis. Andere notarissen bewaren alleen een scan van de koopakte. Je kunt de koopakte dus opvragen bij de makelaar of de notaris.

Zijn de kosten voor een akte van levering aftrekbaar?

Soms is de rekening van de notaris aftrekbaar, maar voor de akte van levering is dat helaas niet het geval. Een paar andere kosten bij de aankoop van een huis zijn wel aftrekbaar. Daarbij kun je denken aan de rekening van de hypotheekadviseur en de rekening van de notaris voor de hypotheekakte. Klik hier voor een overzicht van de aftrekbare kosten op de site van de fiscus.

De kosten van een leveringsakte verschillen nogal per regio. Hieronder vind je de laagste prijs die ik per provincie op internet kon vinden in juli 2021.

Provincie:kosten leveringsakte:kosten akte van levering en hypotheek:
Limburg€ 679€ 1.165
Noord-Brabant€ 431€ 862
Zeeland€ 763€ 1.400
Zuid-Holland€ 481€ 806
Noord-Holland€ 532€ 849
Utrecht€ 504€ 778
Gelderland€ 449€ 799
Overijssel€ 465€ 754
Flevoland€ 607€ 826
Drenthe€ 495€ 786
Friesland€ 564€ 796
Groningen€ 480€ 708

Kun je zelf een akte van levering maken met een voorbeeld?

Nee, een koopakte kun je zelf maken maar alleen de notaris mag een akte van levering maken. In het voorbeeld hieronder staan alle standaard afspraken voor de akte van levering. De akte kan heel kort zijn, want op grond van de wet mag je alles er uit laten wat er niet toe doet.

akte van levering voorbeeld

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Wat is een akte van levering?

Een akte van levering is een door de notaris gemaakte akte waarbij een onroerende zaak wordt geleverd aan de koper. Daarbij kun je denken aan de koop van een huis. Een ander voorbeeld waarvoor je een akte van levering nodig hebt, is de koop van een weiland, een appartement of een bedrijfspand. De koper wordt eigenaar op het moment dat de akte van levering is ingeschreven bij het kadaster.

Artikel 3:84 lid 1 Burgerlijk Wetboek:
“Voor overdracht van een goed wordt vereist een levering krachtens geldige titel, verricht door hem die bevoegd is over het goed te beschikken.”

Artikel 3:89 lid 1 Burgerlijk Wetboek:
“De voor overdracht van onroerende zaken vereiste levering geschiedt door een daartoe bestemde, tussen partijen opgemaakte notariële akte, gevolgd door de inschrijving daarvan in de daartoe bestemde openbare registers. Zowel de verkrijger als de vervreemder kan de akte doen inschrijven.”

Artikel 3:89 lid 4 Burgerlijk Wetboek:
“Het in dit artikel bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op de levering, vereist voor de overdracht van andere registergoederen.”

Waar kun je de koopakte of akte van levering opvragen als je die kwijt bent?

Als je de akte van levering kwijt bent dan kun je een kopie opvragen bij de notaris of het kadaster. De originele akte ligt bij de notaris in de kluis. Het kadaster bewaart daarom een digitaal afschrift. Van beide kun je een kopie opvragen. In de mail heb je misschien nog een concept akte van levering. Meestal is dat voldoende.

De koopakte is normaal gezien niet ingeschreven en kun je daarom niet bij het kadaster opvragen. Meestal wordt de koopakte door de makelaar gemaakt. Als het goed is, heeft de makelaar dan een kopie. Wanneer je een huis koopt in Amsterdam wordt de koopakte door de notaris gemaakt. Soms bewaart de notaris de koopakte samen met de akte van levering in de kluis. Andere notarissen bewaren alleen een scan van de koopakte. Je kunt de koopakte dus opvragen bij de makelaar of de notaris.

Zijn de kosten voor een akte van levering aftrekbaar?

Soms is de rekening van de notaris aftrekbaar, maar voor de akte van levering is dat helaas niet het geval. Een paar andere kosten bij de aankoop van een huis zijn wel aftrekbaar. Daarbij kun je denken aan de rekening van de hypotheekadviseur en de rekening van de notaris voor de hypotheekakte.

Kun je zelf een akte van levering maken met een voorbeeld?

Nee, een koopakte kun je zelf maken maar alleen de notaris mag een akte van levering maken.

Check dit gratis voorbeeld als je wilt weten wat er in een akte van levering staat.

De akte kan heel kort zijn, want op grond van de wet mag je alles er uit laten wat er niet toe doet:
Artikel 3:89 lid 2 Burgerlijk Wetboek: “bijkomstige bedingen die niet de overdracht betreffen, kunnen in de akte worden weggelaten”