Akte van levering voorbeeld

Heb jij een huis gekocht en ga je binnenkort naar de notaris voor de overdracht? Dan wil je misschien weten wat er in een akte van levering staat. In dit blog vind je een voorbeeld van een akte van levering en een antwoord op veel gestelde vragen.

Waarom moet je eigenlijk naar de notaris?

Voor de overdracht van een zaak is een levering nodig op grond van een geldige titel door een beschikkingsbevoegde persoon. Dat geldt voor een fiets die je van een kennis koopt maar ook voor een huis dat je koopt van een vreemde. Het verschil is dat er bij de overdracht van een huis vormvoorschriften gelden. Een fiets kun je kopen en leveren zonder dat er iets op papier staat. Bij een huis kan dat niet.

Het eerste vormvoorschrift is dat de koopovereenkomst verplicht schriftelijk is. Voordat de koop op papier staat, is er dus geen sprake van een geldige titel. Een fiets kun je leveren door deze te overhandigen aan de koper. Bij een huis kan dat niet omdat ook voor de levering een vormvoorschrift geldt. De levering vindt plaats door de inschrijving van een notariële akte van levering bij het kadaster. Dit is de reden dat je bij de koop van een huis altijd twee akten nodig hebt. De eerste akte is de onderhandse koopakte. De tweede is de notariële akte van levering.

Het lijkt misschien wat omslachtig, maar deze manier van werken heeft grote voordelen. Dankzij het kadaster en het notariaat hoef je er als koper niet aan te twijfelen dat je echt eigenaar wordt. In sommige landen moet je een soort “diefstalverzekering” afsluiten voor het geval je geen eigenaar blijkt te zijn van je huis. Bijvoorbeeld omdat de verkoper geen eigenaar was en jou dus heeft bedrogen. In Nederland is dat ondenkbaar.

Wat is een akte van levering?

Een akte van levering is een notariële akte waarbij de verkoper een registergoed levert aan de koper. De koper wordt eigenaar op het moment dat de notaris een afschrift van de akte van levering inschrijft bij het kadaster. De akte van levering is nog steeds een papieren document, maar de inschrijving bij het kadaster vindt inmiddels digitaal plaats.

Registergoederen zijn goederen die je niet kunt overdragen zonder een inschrijving bij het kadaster. Voorbeelden van registergoederen zijn een woonhuis of appartement, een weiland, een bedrijfsgebouw of een recht van erfpacht.

akte van levering opvragen

Hoeveel kost een akte van levering?

De kosten van de overdracht komen normaal gezien voor rekening van de koper. Daaronder vallen bijvoorbeeld de overdrachtsbelasting en de kosten van de notaris. In de koopakte wijzen partijen een notaris aan die de overdracht verzorgt. Het is dus belangrijk dat je vóór de ondertekening van de koopakte een notaris uitzoekt.

Waar kun je de akte van levering opvragen?

Over het opvragen van de akte van levering bestaan een paar misverstanden. Stel je bent eigenaar van een huis en je hebt een makelaar nodig voor een taxatie of omdat je het huis te koop wilt zetten. Dan kan de makelaar je vragen om de akte van levering. Want daarin kunnen afspraken staan die van belang zijn voor de taxatiewaarde of die je moet melden aan een potentiële koper.

Veel eigenaren vinden tussen de papieren alleen een koopakte en een eigendomsbewijs maar geen akte van levering. Het eigendomsbewijs is hetzelfde als de akte van levering. Dat er een andere naam op staat, komt omdat er een bewijs van inschrijving bij het kadaster is aangehecht. Samen vormen deze stukken het eigendomsbewijs. Je kunt dus voldoen aan het verzoek om een akte van levering door een kopie te maken van je eigendomsbewijs.

Kun je de stukken niet meer vinden? Dan heb je meerdere opties:

  • De originele akte ligt bij de notaris in de kluis. Je kunt tegen betaling een nieuw papieren afschrift van de akte van levering opvragen bij de notaris. Om kosten te besparen kun je ook vragen om een digitaal afschrift. Goede kans dat je deze gratis kunt krijgen.
  • Doorzoek je mailbox op de woorden “akte van levering”, “eigendomsbewijs” of “leveringsakte”. Veel notarissen mailen deze stukken kort na de aankoop als pdf.
  • Het kadaster is openbaar. Elke makelaar heeft een abonnement en kan zelf met een paar muisklikken een kopie van de akte van levering opvragen bij het kadaster.

Wil je de akte van levering opvragen van een registergoed dat van iemand anders is? Dat kan niet bij de notaris maar wel bij het kadaster. Want zoals ik al schreef, is het kadaster openbaar. Je kunt dus ook de akte van levering van je buren of een bekende Nederlander opvragen.

Waar kun je de koopakte opvragen?

De koopakte wordt meestal gemaakt door de makelaar van de verkoper. Sommige makelaars laten dit over aan de notaris. In dat geval maakt de notaris beide akten, dus zowel de koopakte als de akte van levering. In Amsterdam is dat altijd het geval. Daar worden alle koopakten door de notaris gemaakt. De koopakte is normaal gezien een onderhandse akte waarvan meerdere exemplaren bestaan. De verkoper, de koper, de makelaar en de notaris krijgen allemaal een origineel exemplaar. Soms wordt de koopakte ingeschreven bij het kadaster. Dit betekent dat er vier plekken zijn waar je de koopakte kunt opvragen als je zelf geen kopie meer hebt: de makelaar, de notaris, de verkoper en het kadaster.

Omdat de koopakte normaal gezien door de makelaar wordt gemaakt, zou ik het eerst daar proberen. Als dat niks oplevert, kun je de koopakte opvragen bij de notaris. Die heeft haast altijd een kopie. Veel notarissen bewaren de koopakte in de kluis, als bijlage bij de akte van levering. Ook heeft de notaris altijd een digitaal dossier waarin stukken zoals de koopakte worden opgeslagen.

Wil je de koopakte van iemand anders opvragen? Dat is lastig. Want de makelaar en de notaris mogen jou geen kopie geven van stukken waarbij je zelf geen partij was. Misschien heb je meer geluk bij het kadaster. Zoals ik al schreef, is de akte van levering openbaar. In de akte van levering kan het “deel” en “nummer” staan waaronder de koopakte is ingeschreven. Als dat het geval is, dan kun je met die gegevens een kopie van de koopakte opvragen bij het Kadaster. Dat geldt niet alleen voor je eigen koopakte, maar ook voor de koopakte van iemand anders.

Voorbeeld akte van levering

De koopakte bevat twee belangrijke afspraken. De verkoper verplicht zich om het huis te leveren en de koper verplicht zich om de koopprijs te betalen. Beide verplichtingen kom je na met tussenkomst van de notaris. De levering vindt plaats bij notariële akte en de betaling vindt plaats via de bankrekening van de notaris. De akte van levering is dus een handeling ter uitvoering van de koopovereenkomst. Er staan geen nieuwe afspraken in maar alleen datgene wat verplicht of noodzakelijk is voor de overdracht van het huis. Dit betekent dat een akte van levering veel korter kan zijn dan de koopakte. Als de akte van levering lang is, dan komt dat meestal vanwege citaten uit eerdere akten. Dat is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van erfpacht of erfdienstbaarheden.

Hieronder vind je een voorbeeld voor een akte van levering. Dit is geen officieel model maar een verkorte versie waarin alle verplichte en noodzakelijke clausules staan. Ook heb ik de relevante wetsartikelen erbij vermeld. Onder het voorbeeld vind je een link naar de betreffende wetten.

akte van levering voorbeeld
klik op de afbeelding voor een pdf

Je vindt de wetsartikelen uit het voorbeeld op de volgende pagina’s:

Zijn de kosten voor een akte van levering aftrekbaar?

Bij de aankoop van een huis zijn veel kosten aftrekbaar. Helaas geldt dat niet voor de kosten voor de de akte van levering. Hier vind je een overzicht van de kosten die wel aftrekbaar zijn. Een bezoek aan de notaris wordt steeds duurder. Dit komt doordat de kantoorkosten omhoog gaan en het erg lastig is om ervaren personeel te vinden. Toch blijkt de stijging van de tarieven in het vastgoed mee te vallen. Hieronder vind je een overzicht van de laagste tarieven die ik online kon vinden in juli 2021 en april 2023. In veel regio’s bleef het laagste tarief gelijk of daalde het zelfs!

Provincie:kosten akte van levering juli 2021:kosten akte van levering april 2023:
Limburg€ 679€ 697
Noord-Brabant€ 431€ 454
Zeeland€ 763€ 759
Zuid-Holland€ 481€ 494
Noord-Holland€ 532€ 499
Utrecht€ 504€ 548
Gelderland€ 449€ 385
Overijssel€ 465€ 436
Flevoland€ 607€ 693
Drenthe€ 495€ 476
Friesland€ 564€ 560
Groningen€ 480€ 479

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Wat is een akte van levering?

Een akte van levering is een notariële akte waarbij de verkoper een registergoed levert aan de koper. De koper wordt eigenaar op het moment dat de notaris een afschrift van de akte van levering inschrijft bij het kadaster.

Is de koopakte hetzelfde als de akte van levering?

Nee, de koopakte is niet hetzelfde als de akte van levering. De koopakte bevat de koopovereenkomst. Dit is de “titel” voor de overdracht van het huis. Op grond van de koopakte is de verkoper verplicht om het huis te leveren en is de koper verplicht om de koopprijs te betalen. De levering vindt plaats door de inschrijving van een daartoe bestemde notariële akte bij het kadaster. Deze akte noemen we de akte van levering of de leveringsakte.

Is de akte van levering hetzelfde als het eigendomsbewijs?

De originele akte van levering blijft altijd bij de notaris in de kluis. Het eigendomsbewijs is een afschrift van de akte van levering waaraan het bewijs van inschrijving bij het kadaster is gehecht. Inhoudelijk is het eigendomsbewijs dus gelijk aan de akte van levering.

Hoe kom ik aan de akte van levering?

Na de overdracht krijg je een afschrift van de akte van levering. Deze ontvang je naar keuze op papier per post of digitaal per e-mail. Ben je het afschrift kwijt? Dan kun je een nieuwe kopie opvragen bij je notaris.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *