Akte van erfrecht (met model, uitleg en tips)

Wie voor het eerst een erfenis krijgt, heeft meestal veel vragen. Daarom begint voor veel mensen de afwikkeling van een erfenis met een bezoek aan de notaris. Je moet toch al naar de notaris voor een akte van erfrecht, dus dan kun je meteen al je vragen stellen. Op deze pagina vind je een eenvoudig voorbeeld van een akte van erfrecht en wat uitleg en tips om je op weg te helpen.

Wat is een akte van erfrecht?

Een akte van erfrecht is een notariële akte waarin de notaris vermeldt wie de erfgenamen zijn en of er een executeur is benoemd. Ook kan er in staan of de erfgenamen de nalatenschap hebben aanvaard en op welke manier dat is gebeurd. Je kunt een erfenis namelijk zuiver of beneficiair aanvaarden. Zijn er meerdere erfgenamen en is er geen executeur benoemd? Dan vermeldt de akte van erfrecht normaal gezien welke erfgenaam een boedelvolmacht krijgt om de erfenis af te wikkelen. Uit de akte blijkt dus niet alleen wie er recht heeft op de erfenis maar ook wie de zaken regelt.

Hoe kom je aan een akte van erfrecht?

De gebruikelijke procedure is dat degene die de erfenis afwikkelt een notaris uitzoekt. Als er geen executeur is, kiest normaal gezien de erfgenaam die een boedelvolmacht krijgt de notaris. Dit hoeft niet de notaris te zijn die het laatste testament heeft gemaakt. En het hoeft ook geen notaris in de buurt te zijn. Elke notaris in heel Nederland kan dit voor je regelen. De tarieven verschillen per kantoor. Het is dus slim om eerst een paar offertes op te vragen voordat je een notaris kiest. Dit kan heel gemakkelijk op deze pagina. Het kost maar een paar minuten en je bespaart er honderden euro’s mee.

Vervolgens is het gebruikelijk dat er een intakegesprek plaatsvindt op het notariskantoor. Het is verstandig om te overleggen met de notaris en de erfgenamen of iedereen mee gaat naar dit gesprek. Want de notaris moet iedereen die niet bij het gesprek aanwezig is eerst een brief sturen voordat de akte wordt gemaakt. De akte van erfrecht is dus sneller klaar als alle erfgenamen aanwezig zijn.

Ook is het verstandig om met de notaris af te stemmen welke stukken en gegevens er nodig zijn. Wanneer je alles direct meeneemt naar het eerste gesprek, kan de notaris ook direct aan de slag.

Wat staat er in een akte van erfrecht?

In een eenvoudige situatie kan de akte van erfrecht heel kort zijn. Het model hieronder gaat er van uit dat iemand overlijdt zonder testament en twee kinderen achterlaat. In de praktijk is de akte van erfrecht meestal langer. Bijvoorbeeld omdat er een executeur is benoemd of omdat de erfgenamen beneficiair aanvaarden. Vaak wordt er een boedelvolmacht opgenomen in de akte. Dat is een volmacht waarmee één van de erfgenamen de erfenis kan afwikkelen. Het is gebruikelijk om deze volmacht door de notaris te laten maken.

akte van erfrecht

Het komt ook wel eens voor dat er in één erfenis meerdere akten worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan een eerste akte waarin alleen staat dat er een executeur is, zodat hij of zij snel aan de slag kan. Op een later moment wordt er dan nog een tweede akte gemaakt waarin staat wie de erfgenamen zijn. Deze tweede akte kan bijvoorbeeld nodig zijn om het huis te kunnen verkopen.

Wie heeft er recht op een kopie van de akte van erfrecht?

De overheid bemoeit zich in beginsel niet met de afwikkeling van erfenissen. In veel landen is dat anders geregeld. Daar ziet bijvoorbeeld de rechtbank er op toe dat eventuele schuldeisers hun geld terug krijgen. In Nederland gebeurt dat niet. Daarom staat in de wet dat de schuldeisers zelf een aantal rechten kunnen uitoefenen. Een paar van die rechten zien op de akte van erfrecht:

  1. De notaris die de akte van erfrecht maakt, schrijft zich in bij het Boedelregister. Een schuldeiser kan dit register inzien en er zo achter komen of er een notaris bezig is met de erfenis.
  2. Een schuldeiser mag vervolgens de akte van erfrecht inzien zodat hij weet wie de erfenis afwikkelt.
  3. Als de erfgenaam of executeur de erfenis niet goed afwikkelt, kan de schuldeiser een vereffenaar laten benoemen door de rechter. Die wikkelt de erfenis dan af in plaats van de erfgenaam of de executeur.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Wat is een akte van erfrecht?

Een akte van erfrecht is een notariële akte waarin de notaris vermeldt wie de erfgenamen zijn en of er een executeur is benoemd of een boedelvolmacht is verleend. Uit de akte blijkt dus niet alleen wie er recht heeft op de erfenis maar ook wie de zaken regelt.

Wat is er nodig voor een akte van erfrecht?

De notaris kan veel gegevens zelf opzoeken. Maar sommige gegevens zijn lastig te vinden of helemaal niet openbaar. Het is verstandig om deze gegevens mee te nemen naar het eerste gesprek bij de notaris:

  • Het laatste testament.
  • Legitimatie (geldt voor iedereen die mee gaat naar de notaris).
  • Een stamboom als de erfenis naar ooms, tantes, neven of nichten gaat die niet bij naam genoemd zijn in het testament.
  • Lijst met contactgegevens van de erfgenamen (woonadres, emailadres en telefoonnummer).

Hoe lang duurt het om een akte van erfrecht te maken?

Het kan heel lang duren om een akte van erfrecht te krijgen. Allereerst is van belang hoe druk het is op het notariskantoor. Helaas werken sommige kantoren met een wachtlijst vanwege personeelsgebrek of een te grote werkvoorraad. Vraag altijd naar de doorlooptijd voordat je een afspraak maakt. In theorie kan de akte binnen één dag klaar zijn. Bijvoorbeeld als er maar één erfgenaam is. Maar het kan ook maanden duren voordat de akte getekend is. Denk bijvoorbeeld aan het geval dat iemand geen testament heeft en de notaris op zoek moet naar verre familie aan de andere kant van de wereld.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *