De afwikkelingsbewindvoerder mag meer dan een executeur

De executeur wikkelt je erfenis af en voert je testament uit. Een executeur mag daarbij veel, maar niet alles. Laat je een koophuis na dat verkocht moet worden? Of spullen die nog niet zijn verdeeld? Dat is normaal gezien een taak van je erfgenamen en dus niet van de executeur. De executeur mag alleen iets verkopen wanneer dat nodig is om je schulden af te lossen. Hij kan daarvoor een volmacht krijgen van de erfgenaam maar soms lukt dat gewoon niet. Denk aan het geval dat je twintig erfgenamen achter laat. Of twee erfgenamen die een hekel aan elkaar hebben. Dan is het wel zo fijn als de executeur wat meer mag. Daarvoor is de afwikkelingsbewindvoerder bedacht. Die mag ook je woning verkopen en je spullen verdelen.

Wat is de betekenis van het begrip afwikkelingsbewindvoerder?

In een testament kun je een tijdelijk bewind instellen waarmee iemand je erfenis kan afwikkelen. De persoon die je daarvoor benoemt in je testament, noemen we de afwikkelingsbewindvoerder. In je testament kun je daarvoor de volgende tekst gebruiken:

afwikkelingsbewindvoerder

Welke bevoegdheden heeft de afwikkelingsbewindvoerder?

In het testament lees je wat de bewindvoerder wel of niet mag. In de wet vind je geen artikel met uitleg over de afwikkelingsbewindvoerder. Je moet dus echt in het testament kijken. Staat daar alleen maar dat iemand afwikkelingsbewindvoerder is zonder te vermelden wat hij of zij wel en niet mag? Dan moet je in de wet kijken bij de regels voor de gewone bewindvoerder. Een testament met een afwikkelingsbewindvoerder maar zonder uitleg over zijn bevoegdheden is geen goed testament. Want de standaard wettelijke bevoegdheden van een bewindvoerder zijn te beperkt om een erfenis zelfstandig af te wikkelen.

Is de afwikkelingsbewindvoerder bevoegd tot verkoop van de woning?

Ja, de afwikkelingsbewindvoerder mag een huis verkopen als dat in het testament staat. Maar staat dit er niet? Dan mag het niet! Want hierover zegt de wet het volgende:

afwikkelingsbewindvoerder verkoop woning

Blijft een afwikkelingsbewindvoerder bevoegd na een beneficiaire aanvaarding?

In 99% van de gevallen zal er ook een executeur zijn en heeft de erfenis een positief saldo. In dat geval hoef je een erfenis niet te vereffenen na een beneficiaire aanvaarding en loopt het bewind gewoon door. Maar zijn er meer schulden dan bezittingen? Dan is de executeur niet meer bevoegd en moet je dit melden bij de kantonrechter. De executeur en bewindvoerder zijn normaal gezien dezelfde persoon. Als een groot deel van je bevoegdheden wegvalt, dan is het maar de vraag of je de erfenis nog kunt afwikkelen. De oplossing in dat geval is om een vereffenaar te laten benoemen door de rechter.

afwikkelingsbewindvoerder beneficiaire aanvaarding

Hoe kom je van een afwikkelingsbewindvoerder af?

Ben je het als erfgenaam niet eens met de keuzes die de afwikkelingsbewindvoerder maakt? Dan heb je een paar opties om daar wat aan te doen.

  • Je kunt bij de kantonrechter het ontslag van de afwikkelingsbewindvoerder aanvragen. Dit kan zonder advocaat.
  • Een andere optie is het ontslag van de executeur vragen bij de kantonrechter. Voor meer info, check de link onderaan deze pagina.
  • Wikkelt de notaris als afwikkelingsbewindvoerder de erfenis af? Dan heb je ook nog de optie om een klacht in te dienen. In dat geval kun je het beste eerst een andere notaris of een advocaat vragen om advies. Want het kan wel een half jaar duren voordat je een uitspraak hebt op je klacht. De erfenis is dan al lang afgewikkeld.

Heeft een afwikkelingsbewindvoerder recht op loon?

De wet gaat er van uit dat een bewind is ingesteld voor een langere tijd. Bijvoorbeeld totdat een erfgenaam 30 jaar is, of soms zelfs levenslang. De regeling voor het loon gaat daar ook van uit. Standaard krijgt de bewindvoerder elk jaar een loon. Bij een tijdelijk bewind zal dat niet de bedoeling zijn. Daarom staat normaal gezien in het testament een vast bedrag als loon. Een uurloon komt ook wel voor. Of geen loon omdat dezelfde persoon ook al executeur is en daarvoor al een loon ontvangt. Anders zou je dubbel loon ontvangen. Een testament zonder een clausule over het loon is geen goed testament.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Wat is het verschil tussen een executeur en een afwikkelingsbewindvoerder?

Een executeur wikkelt de erfenis af en voert het testament uit. Een executeur mag niet de erfenis verdelen. Wel mag een executeur bezittingen verkopen als dat nodig is om de schulden van de nalatenschap te betalen. Je kunt in een testament een bewind instellen over je erfenis. Dit kan ook een tijdelijk bewind zijn waarmee de executeur de erfenis kan afwikkelen. Dit noemen we een afwikkelingsbewind. De afwikkelingsbewindvoerder mag normaal gezien meer dan de executeur. Zo mag de afwikkelingsbewindvoerder vaak ook de erfenis verdelen.

Waarom zou je kiezen voor een afwikkelingsbewind?

Je kunt kiezen voor een afwikkelingsbewind als je problemen verwacht bij het afwikkelen van de erfenis. Denk aan het geval dat je twee kinderen achterlaat als erfgenamen die niet met elkaar overweg kunnen. In dat geval kan het wenselijk zijn om een afwikkelingsbewind in te stellen zodat de executeur meer bevoegdheden heeft.

Wat is een executeur-afwikkelingsbewindvoerder?

Een executeur-afwikkelingsbewindvoerder is iemand die zowel tot executeur als afwikkelingsbewindvoerder is benoemd. De combinatie van deze twee functies geeft je een sterke positie bij de afwikkeling van een erfenis

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *