Afwikkeling nalatenschap door notaris? Dat kan op 6 manieren!

Heb je zelf de tijd of kennis niet om een erfenis af te wikkelen? Of ben je bezig met je testament en wil je niet dat je erfgenamen zelf met de erfenis bezig gaan? Dit zijn de 6 manieren waarop je de afwikkeling van een nalatenschap door de notaris kunt laten regelen.

1. Benoem de notaris tot executeur

De notaris die een testament voor je maakt, mag daar zelf niet in staan als erfgenaam of legataris. Want de notaris moet onpartijdig en onafhankelijk zijn. De wetgever heeft daarop één uitzondering gemaakt. De notaris die je testament opstelt, mag je daarin wel tot executeur benoemen. Het is dus mogelijk om in je testament te kiezen voor een afwikkeling van je nalatenschap door de notaris. Dit is vooral populair voor alleenstaanden die een goed doel tot erfgenaam benoemen.

afwikkeling nalatenschap door notaris

2. Stel de notaris in de plaats als executeur

Stel je bent ooit gevraagd om executeur te zijn. Maar op het moment dat iemand overlijdt, blijkt het voor jou niet mogelijk om deze taak op je te nemen. Bijvoorbeeld omdat je gezondheid het niet toestaat of omdat je er door omstandigheden geen tijd voor hebt. In dat geval kun als executeur kiezen voor indeplaatsstelling. In de meeste moderne testamenten is deze optie opgenomen. Het betekent dat je als benoemde executeur er voor kunt kiezen om jezelf te vervangen door de notaris.

indeplaatsstelling executeur

Alhoewel het een bevoegdheid van de executeur is, heb je normaal gezien wel de medewerking van de erfgenamen nodig. De reden daarvoor zijn de kosten van de notaris voor het afwikkelen van de erfenis. Het loon dat jij krijgt op grond van het testament, zal normaal gezien te laag zijn voor de notaris. De executeur kan het loon zelf niet aanpassen. Dit is een bevoegdheid van de kantonrechter of de erfgenamen. En als je niet naar de kantonrechter wilt (of daar je zin niet krijgt) dan ben je dus aangewezen op de erfgenamen voor een hoger loon.

kosten notaris erfenis

3. Volmacht executeur aan notaris

Een andere optie die je als executeur hebt, is het geven van een volmacht aan de notaris. Dit betekent dat je zelf executeur blijft maar dat je de hele afwikkeling van de erfenis door de notaris laat verzorgen. Als executeur kun je de kosten van de notaris betalen uit de erfenis. Doe je zelf verder helemaal niks? Dan wil er nog wel eens discussie ontstaan met de erfgenamen over je eigen beloning als executeur.

4. Volmacht erfgenamen aan notaris

Is er geen executeur benoemd? Dan kunnen de erfgenamen ook een volledige boedelvolmacht geven aan de notaris. Daarmee kan de notaris als gemachtigde van de erven de nalatenschap afwikkelen. In de praktijk komt dit regelmatig voor.

5. Boedelnotaris

De notaris kan ook een deel van de werkzaamheden verrichten. Zoals alleen de wettelijke taken waarvoor je een boedelnotaris nodig hebt. Of het maken van een verklaring van erfrecht. Of het verzorgen van de aangifte erfbelasting.

6. De notaris als vereffenaar

Een laatste optie is het laten benoemen van de notaris tot vereffenaar. De vereffenaar is ook een soort executeur, maar dan benoemd door de rechter. Om het aan te vragen, heb je een advocaat nodig. Iemand moet dus bereid zijn om de kosten hiervoor te dragen. De notaris als vereffenaar kan een goede optie zijn wanneer de erfgenamen er samen niet uitkomen en er geen executeur in functie is.

notaris als vereffenaar

Je kunt in plaats hiervan ook nog kiezen voor een lichtere variant. Op grond van artikel 4:191 lid 2 kun je zonder hulp van een advocaat vragen of de notaris de erfenis mag beheren. Hier vind je een voorbeeld van een erfenis waarin de kantonrechter daarvoor toestemming gaf.

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Hoe lang duurt de afwikkeling van een erfenis bij de notaris?

Elke erfenis is uniek. Een kleine nalatenschap kan de notaris vaak binnen een paar maanden afwikkelen. Maar bij een grote en complexe erfenis kan de afwikkeling soms jaren duren. Zo komt het wel eens voor dat een rechtszaak over het testament de afwikkeling van de erfenis jaren kan vertragen.

Hoeveel kost de afwikkeling van een erfenis door de notaris?

Omdat elke erfenis anders is, werken de meeste notarissen op uurtarief. Er is dus geen vast tarief voor de afwikkeling van een erfenis door de notaris.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *