Wat is aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving?

De wet gebruikt de woorden “aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving” en “beneficiair aanvaarden” door elkaar heen. Het betekent hetzelfde maar de tweede kom je het meeste tegen. Daar kun je dus het beste op zoeken als je een vraag hebt.

Wat is aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving?

Aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving zorgt er voor dat je niet opdraait voor de schulden in de nalatenschap. Je bent dus wel erfgenaam maar hoeft de schulden niet te betalen uit je eigen vermogen.

Piet erft van zijn vader een woning met daarop een hypotheek van € 150.000. Er staat geen geld op de bank en de inboedel is niks waard. Volgens de makelaar gaat de woning tussen € 140.000 en € 160.000 opbrengen. Na overleg met de notaris heeft Piet gekozen voor aanvaarding van de nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving. Als het lukt om de woning te verkopen voor € 160.000 dan mag Piet de overwaarde zelf houden. Brengt de woning maar € 140.000 op dan gaat dit bedrag naar de bank. Piet hoeft de rest van de hypotheek niet terug te betalen.

aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving

Wat moet je doen na het aanvaarden van een erfenis onder voorrecht van boedelbeschrijving?

Zijn er meer schulden dan bezittingen? Wat er is, moet in dat geval eerlijk worden verdeeld. Daarvoor heeft de rechtbank een mooie handleiding gemaakt die je hier kunt vinden. De rechtbank helpt je ook een eindje op weg met deze voorbeeld boedelbeschrijving die je zelf verder kunt invullen.

Of het slim is om hier zelf mee bezig te gaan? Ik vind van niet. Dit is een lastig deel van de wet. Als de erfenis groot genoeg is, dan kun je ook een notaris vragen om de erfenis voor jou af te wikkelen. Als je dat goed regelt, dan kan de notaris uit de erfenis worden betaald en kost het jou dus niks.

ik aanvaard zuiverik verwerpik aanvaard onder voorrecht
Wat kost hetGratis€ 134€ 134
Ben je erfgenaamJaNeeJa
Beschermt de wet je tegen schuldenNeeJaJa
Wie wikkelt erfenis afJij, executele of volmacht gevenJij in elk geval nietJij, executele, volmacht geven of vereffening
Wat als de erfenis negatief blijktJouw probleemNiet jouw probleemNiet jouw probleem
Wat als de erfenis positief blijktJij krijgt wat er over isPech, jij krijgt niksJij krijgt wat er over is

Meer lezen?

Veelgestelde vragen:

Wat is aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving?

Door de aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving draai je niet op voor de schulden in de nalatenschap. Je bent dus wel erfgenaam maar hoeft de schulden niet te betalen uit je eigen vermogen.

In dit blog leg ik met een voorbeeld uit hoe dat werkt.

Artikel 4:190 Burgerlijk Wetboek:
“Een erfgenaam kan een nalatenschap aanvaarden of verwerpen. Een aanvaarding kan zuiver geschieden of onder voorrecht van boedelbeschrijving.”
Artikel 4:191 Burgerlijk Wetboek:
“De in het vorige artikel bedoelde keuze wordt gedaan door het afleggen van een daartoe strekkende verklaring ter griffie van de rechtbank van het sterfhuis. De verklaring wordt in het boedelregister ingeschreven.”
Artikel 4:184 Burgerlijk Wetboek:
“Een erfgenaam is niet verplicht een schuld der nalatenschap ten laste van zijn overig vermogen te voldoen, tenzij hij … zuiver aanvaardt … ”

Wat is het verschil tussen aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving en beneficiair aanvaarden?

De wet gebruikt de woorden “aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving” en “beneficiair aanvaarden” door elkaar heen. Het betekent hetzelfde maar de tweede wordt het meeste gebruikt. Daar kun je dus het beste op zoeken als je een vraag hebt.

Wat moet je doen na het aanvaarden van een erfenis onder voorrecht van boedelbeschrijving?

Zijn er meer schulden dan bezittingen? Wat er is, moet in dat geval eerlijk worden verdeeld. Daarvoor heeft de rechtbank een mooie handleiding gemaakt. De rechtbank helpt je ook een eindje op weg met een boedelbeschrijving die je zelf verder kunt invullen.

Of het slim is om hier zelf mee bezig te gaan? Ik vind van niet. Dit is een lastig deel van de wet. Als de erfenis groot genoeg is, dan kun je ook een notaris vragen om de erfenis voor jou af te wikkelen. Als je dat goed regelt, dan kan de notaris uit de erfenis worden betaald en kost het jou dus niks.