Aan wie moet je doorgeven dat je een samenlevingscontract hebt?

Je zou toch denken dat in het huidige digitale tijdperk je samenlevingscontract automatisch verwerkt wordt door alle instanties. Helaas is dat (nog) niet het geval. Je moet zelf doorgeven dat je een samenlevingscontract hebt. Maar aan wie, dat verschilt per geval.

samenlevingscontract doorgeven

Moet je het samenlevingscontract doorgeven aan je werkgever?

Het is een hele normale vraag als je werkgever wil weten of je een partner hebt en of je samen een contract hebt getekend. Dit komt omdat sommige werkgevers jou en je partner dan in één keer aanmelden bij het pensioenfonds. Daarnaast kennen sommige werkgevers, zoals defensie, speciale rechten toe aan partners.

Moet je het samenlevingscontract doorgeven aan je pensioen?

Je pensioenfonds krijgt niet van de notaris te horen dat je een contract hebt getekend. Is je partner nog niet aangemeld voor het partnerpensioen? Dan moet je zelf nog aan je pensioenfonds laten weten dat je een contract hebt getekend.

Moet je het samenlevingscontract doorgeven aan de belastingdienst?

Door het tekenen van een contract word je partner voor de inkomstenbelasting en toeslagen. De notaris registreert je contract bij de belastingdienst maar die doet daar helaas niks mee. Je kunt ook al fiscaal partner zijn omdat je samen een koophuis hebt of samen een kind hebt. Is dat niet het geval, dan moet je zelf dus nog aan de fiscus laten weten dat je een contract hebt. Hier vind je hoe je dat moet doen (website fiscus).

Moet je het samenlevingscontract doorgeven aan de gemeente?

In beginsel hoef je niet aan de gemeente door te geven dat je een samenlevingscontract hebt. Je burgerlijke staat verandert er bijvoorbeeld niet door. Ga je samenwonen, dan moet je natuurlijk wel je adres wijzigen bij de gemeente. Het kan zijn dat je recht hebt op een regeling die door de gemeente wordt uitgevoerd. Daarbij kun je denken aan een uitkering. Daarvoor moet je wel doorgeven dat je een partner hebt met wie je samenwoont. Maar als het goed is, maakt het daarvoor niet uit of je een contract hebt.

Meer lezen?