Schenkingsovereenkomst aankoop eigen woning (voorbeeld)

Binnenkort stopt de extra grote vrijstelling voor een schenking aan je kind bij de aankoop van een woning. Maar dat betekent nog niet dat ouders gaan stoppen met schenken. Want zonder eigen vermogen redt je kind het niet als starter in de huidige markt. Onderaan deze pagina vind je een gratis voorbeeld schenkingsovereenkomst voor de eigen woning. Maar lees eerst even de 10 tips hieronder en bekijk de 2 video’s over een grote schenking aan je kind.

  • De eerste video gaat over de twee fouten die je beslist niet moet maken bij een grote schenking.
  • In de tweede video leg ik uit hoe je ook na 2024 nog een ton belastingvrij kunt schenken aan je kind.

1. Heb je al eerder een schenking gedaan?

De extra hoge vrijstelling bestaat bestaat al heel lang. In 2013 is deze tijdelijk verhoogd om de vastgelopen woningmarkt weer vlot te trekken. Daarna werd de “jubelton” definitief en zijn de regels een paar keer gewijzigd. En binnenkort stopt de regeling dus en gaan we weer terug naar het oude systeem.

Heb je al eerder een hoge vrijstelling gebruikt? Op deze pagina van de belastingdienst staat welk bedrag je dan nog zonder belasting kunt schenken. Dit hangt vooral af van het jaar waarin je de vorige schenking hebt gedaan.

2. De koude kant uitsluiten

Je wilt niet dat je schoonzoon er met jouw geld vandoor gaat als je dochter gaat scheiden. In de voorbeeld schenkingsovereenkomst voor de eigen woning staat daarom een uitsluitingsclausule. Dit is één van de belangrijkste tips bij een schenking aan je kind voor de aankoop van een eigen woning. Als je dit vergeet op te nemen, dan valt de schenking mogelijk in een gemeenschap van goederen. En dat betekent dat de helft van je schoonkind is.

Je wilt er liever niet aan denken dat je kind wat kan overkomen. Maar wil je de schenking terug kunnen vragen als je kind overlijdt? Dat kan normaal gezien door de schenking te herroepen als er wat gebeurt. Je hebt dat recht wanneer je dit als ouders afspreekt met je kind bij de schenking. Maar in een schenkingsovereenkomst voor een eigen woning mag dat niet van de belastingdienst. Bij een herroepelijke schenking heb je dus geen recht op de hoge vrijstelling.

Gelukkig is er wel een andere oplossing voor dit probleem. Want je kind kan zelf in een testament regelen dat jij je geld terug krijgt als er wat gebeurt. Wil je daar meer over weten? Bekijk dan de video hierboven.

3. Vergoedingsrecht vastleggen

Heb je punt 2 geregeld maar koopt je kind een huis samen met je schoonkind? Dan staat dat huis op twee namen. Uit de eigendom bij het Kadaster blijkt niet wie wat heeft betaald. Het komt er dus op neer dat de helft van je geld nog steeds op naam van je schoonkind staat. Je kind heeft in dat geval een vergoedingsrecht. Dit is een vordering van je kind op je schoonkind.

Het recht op vergoeding houdt in dat je kind dit geld terug kan vragen bij een verkoop of een relatiebreuk. En daarbij kan heel veel mis gaan. Het is een misverstand om te denken dat de wet dit regelt. Want voor samenwoners staat er helemaal niks in de wet. Voor gehuwden en geregistreerd partners staat er wel iets in de wet. Maar ook dan is het nodig om zelf nog iets vast te leggen. Het maakt dus niet uit wat de situatie is. Er moet altijd iets op papier komen.

Als je slim bent, zorg je er voor dat je schoonkind een handtekening zet onder de volgende afspraken:

  • Dat er een recht op vergoeding is (op grond van de wet of op grond van een contract).
  • Op welk moment het recht is ontstaan en waarvoor.
  • De hoogte van het bedrag bij aanvang en of het daarna vast of variabel is.
  • Op welk moment de vordering opeisbaar is.

Over dit onderwerp heb ik meerdere video’s gemaakt. Je kunt de video hierboven bekijken of de video in de tweede link hieronder. In de tweede link vind je ook een voorbeeld waarmee je kind de bovenstaande punten gratis kan vastleggen!

  1. In dit samenlevingscontract staat een standaard clausule voor het recht op vergoeding.
  2. Maar je kunt het ook zelf op papier zetten met dit gratis model.

4. Heb je nog meer kinderen?

Help je het oudste kind als eerste met een schenking voor de eigen woning? En overlijd je voordat de andere kinderen een schenking voor een huis hebben gehad? Dan hoeven de kinderen de schenking in beginsel niet met elkaar te verrekenen. Want dat is op grond van de wet alleen maar verplicht als je dat bij leven hebt vastgelegd. Als er niks op papier staat, krijgt één kind dus meer dan de andere kinderen.

Elk kind krijgt dus een gelijk deel van de erfenis, ook als één van de kinderen bij leven meer heeft gehad. Je mag hiervoor iets anders bepalen in je testament of bij de schenking. Zo kun je afspreken dat de kinderen de schenking juist wel moeten verrekenen. Dit heet een “verplichting tot inbreng”. In mijn voorbeeld voor je schenkingsovereenkomst is daarvoor een keuze opgenomen.

5. Wil je meer schenken dan het vrije bedrag?

Wil je meer aan je kind geven dan het vrije bedrag? Dan kun je van het verschil een lening maken en daarop ieder jaar een bedrag kwijtschelden. Let er op dat je daarbij wel elk jaar de clausules uit Tips 2, 3 en 4 op papier moet zetten!

De video hieronder gaat over een andere optie voor een grote schenking na 2024. Het stapelen van schenkingen kan een mooie manier zijn om toch nog een ton belastingvrij bij je kind te krijgen.

6. Is lenen slimmer dan schenken?

Wanneer je het bedrag niet schenkt maar leent aan je kind, dan betaalt je kind minder inkomstenbelasting vanwege de rente aftrek. Maar deze keuze heeft ook nadelen. Als ouders betaal je juist meer belasting omdat de vordering op je kind meetelt in jouw Box 3. En als jij overlijdt, is de erfenis ook groter vanwege de vordering op je kind. Bij een lening betaalt je kind dus meer erfbelasting dan bij een schenking.

Het belastingvoordeel voor je kind moet je dus afwegen tegen het nadeel in je eigen Box 3 en de hogere erfbelasting.

7. Hypotheek aflossen of huis verbouwen

Niet bezig met de aankoop van een huis? Je kind mag de schenking ook gebruiken voor een verbouwing of een extra aflossing van de hypotheek. Maar daar stelt de belastingdienst wel eisen aan. En ook voor de bank geldt dat je kind niet zomaar de lening kan aflossen. Daarom doe je dit het liefst in overleg met een adviseur die hier verstand van heeft.

8. Opa en oma mogen ook schenken

Geef jij je geld aan je kind van 30 terwijl je zelf rond de 60 bent en leven je eigen ouders nog? Als jij zelf al bezig bent om je vermogen weg te geven, wat moet je dan nog met de erfenis van je hoogbejaarde ouders? Door een wijziging van de regels mogen opa en oma nu ook een grote schenking doen zonder belasting. Op die manier kun je als familie meerdere grote schenkingen doen aan hetzelfde (klein)kind zonder belasting te betalen! Ook deze optie vervalt binnenkort.

schenking kind aankoop woning

9. Denk er aan om aangifte te doen

Je kind heeft alleen recht op de vrijstelling wanneer je dat op tijd meldt bij de belastingdienst. Dit moet je doen voor 1 maart van het volgende jaar. Daarvoor kun je hier een formulier van de belastingdienst downloaden.

10. Maak een levenstestament

Heb je nog meer kinderen en wil je die ook helpen met een schenking bij de aankoop van een eigen woning? Zorg dan dat er een levenstestament klaar ligt. Dat is een akte van de notaris waarbij je uit voorzorg een volmacht geeft. Met deze volmacht kunnen de schenkingen doorgaan wanneer je ziek wordt of een ongeluk krijgt.

Heb je geen levenstestament? Dan heb je de optie om een bewind aan te vragen op het moment dat het nodig is. Maar in dat geval kun je geen schenkingen meer doen. Daarom is het zo belangrijk om op tijd een volmacht te maken.

Voorbeeld schenkingsovereenkomst aankoop eigen woning

Met dit voorbeeld voor een schenkingsovereenkomst kun je zelf de afspraken op papier zetten bij de aankoop van een eigen woning.

voorbeeld schenkingsovereenkomst aankoop eigen woning

Meer weten?

Heb je na het lezen van dit blog nog vragen over de schenking voor het kopen van een huis? Bij de notaris ben je daarvoor aan het beste adres. De notaris weet alles over de erfbelasting en schenkbelasting en kan het ook voor je op papier zetten.

Wat moet je vastleggen bij een schenking voor de eigen woning?

Behalve de schenking zijn er nog meer dingen je vast kunt leggen als je een schenking doet voor de eigen woning:

1. het uitsluiten van de koude kant bij een gemeenschap van goederen;
2. het vergoedingsrecht als je kind het huis samen met een partner koopt;
3. wel of geen verplichting tot inbreng als je nog meer kinderen hebt;
4. de aangifte schenkbelasting, want zonder aangifte heb je geen recht op de vrijstelling.

Check mijn blog voor nog veel meer tips hierover.

Is lenen slimmer dan schenken?

Wanneer je het bedrag niet schenkt maar leent aan je kind, dan betaalt je kind minder inkomstenbelasting vanwege de rente aftrek. Maar deze keuze heeft ook nadelen. Als ouders betaal je juist meer belasting omdat de vordering op je kind meetelt in jouw Box 3. En als jij overlijdt, is de erfenis ook groter vanwege de vordering op je kind. Bij een lening betaalt je kind dus meer erfbelasting dan bij een schenking. Het belastingvoordeel voor je kind moet je dus afwegen tegen het nadeel in je eigen Box 3 en de hogere erfbelasting.

Lees daarom ook mijn blog over de voordelen en nadelen van een lening aan je kind.

Kun je ook meer schenken dan de vrijstelling en toch geen belasting betalen?

Wil je meer aan je kind geven dan het vrije bedrag? Dan kun je van het verschil een lening maken en daarop ieder jaar een bedrag kwijtschelden.

Waar vind ik een voorbeeld schenkingsovereenkomst eigen woning?